Sunday, July 18, 2021

สีดอสุทิน และพลายฉลาด

ช่วงวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้เฝ้าระวังสีดอสุทิน และพลายฉลาดอย่างต่อเนื่องทุกคืน แต่ช้างค่อนข้างหลบหลีกเก่งและมีทักษะในหนีออกนอกรั้วไฟฟ้า ทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ไร่นาชาวบ้าน 2-3 รายที่มีที่ดินติดป่าด้านหมู่ที่ 12 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามพร้อมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาได้เข้าไปตรวจสอบและจะพยายามแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน


No comments: