Tuesday, July 20, 2021

พลายโอเลี้ยง

หลังจากที่ติดตั้งคอร์ล่าให้กับพลายโอเลี้ยงเพื่อติดตามตัวช้างผ่านสัญญาณดาวเทียมแล้วนั้น ทำให้สามารถดูจากมือถือได้ว่าขณะนี้พลายโอเลี้ยงเดินหากินอยู่ในบริเวณเขาพังเหยด้านตะวันออกของป่าซับลังกา
 

 

No comments: