Sunday, July 18, 2021

เฝ้าระวังช้างให้ชาวบ้าน

คืนวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้ออกเฝ้าระวังช้างให้กับชาวบ้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ระหว่างการลาดตระเวนมีการจุดประทัดเป็นระยะ โดยพบว่าในคืนนี้ไม่มีช้างออกมาทางด้านเหวนาคำ 

No comments: