Monday, January 30, 2006

H.R. Princess Maha Chakri Sirindhorn walks Yaowarad Road. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในงานวันตรุษจีน
Kook, Jim, Paat, and Tong. สี่พริตตี้สาวนำโดยคุณต๋อง ปัท จิมและกุ๊ก
Crowd in front of Yaowarad Place. ประชาชนจำนวนมากร่วมเฉลิมฉลองงานวันตรุษจันที่เยาวราช
Tong and Kook. บูธช้างเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของมูลนิธิฯ
Foundation's booth and donation boxes in front of Yaowarad Place. บูธและตู้บริจาคช้างหน้าอาคารเยาวราชเพลส ในวันตรุษจีน

Saturday, January 28, 2006

A nice view of Plai Somchai, Pang Pornchita, and Pang Boonkaew in the Sublangka forest. พลายสมชาย พังพรธิตาและพังแม่บุญแก้วในป่าซับลังกา
Pichai, Parichat, Joyce Poole, Petter Granli, and Sivaporn in front of the Foundation's Sublangka office. คุณพิชัย คุณปาริชาติ คุณจอยส์ คุณเพตเอตร์และคุณศิวะพรบริเวณสำนักงานลพบุรี
While Parichat is away, Pichai, Sivaporn, Jim, Bundit, Chookiat, Tong, and Kook take over her air-conditioned office. ขณะที่คุณปาริชาติไม่อยู่ คุณพิชัย คุณศิวะพร คุณจิม คุณบัณฑิต คุณชูเกียรติ คุณต๋องและกุ๊กนั่งเล่นอยู่ในสำนักงานลพบุรี
Pineapple sprouts donated by the Dole Company. The Foundation's field staff have already planted the pineapples in various locations. Note: The pineapples are really for the Foundation's field workers. บริษัทโดลไทยแลนด์ จำกัดบริจาคหน่อสัปปะรดสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
Petter Granli meets some of the Foundation's field staff. They are no longer called mahouts or elephant keepers. Although their primary job is to look after the elephants, they have been retrained to work as field staff capable of various other skills to look after the various field operations tasks at the Sanctuary. The Foundation pays them a competive salary according to each's job knowledge and capabilities, and adjusted according to their yearly performance. The Foundation provides them with clothing & food allowance, provident fund for their retirement, health benefits and death insurance from AIA. For this past year 2005, some have been involved in germinating seedlings and growing wild grasses, wild cane and bananas. Eight have been responsible for building the foundation of the Sala Anek Prasong and the assembly of the structure with supervision from only one construction foreman. Two now have have working knowledge of a GPS and can read military maps. Most were involved with the construction of the holding enclosure for the hog deers. Some have received some training from the veterinarian to treat the wounds of the hog deer. Normally, they already treat minor injuries of the elephants. They now also have some experience with handling of the Asiatic black bear and wild boars. They assist in forest firefighting with the forestry staff. In 2004 they help build 23 check dams along the Lamsonthi. Camp 1 and Camp 2 were entirely built by them according to the plans and materials supplied to them. คุณเพตเตอร์ ได้พบกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ซับลังกา พวกเขาไม่ได้เรียกว่าควาญช้างหรือผู้ดูแลช้างอีกต่อไปแล้ว ถึงแม้ว่างานหลักของพวกเขายังคงต้องดูแลช้างแต่พวกเขามีความสามารถในหลายๆด้าน ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้เพิ่มอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมให้ตามความรู้ความสามารถในแต่ละปีอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคม ประสุขภาพและชีวิตของพนักงาน ในปี 2004 ทีผ่านมาผลงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม มีดังนี้ พวกเขาสร้างฝายกั้นน้ำ 23 ฝายบริเวณลำสนธิและสร้างที่พักของเจ้าหน้าที่ 2 แห่ง และในปี 2005 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บางคนรับผิดชอบในการปลูกและเพาะชำต้นไม้ เช่น หญ้าป่า กล้วยและอ้อย เจ้าหน้าที่อีก 8 คนรับผิดชอบในการสร้างฐานพลับพลาของศาลาอเนกประสงค์ เจ้าหน้าที่ 2 คนกำลังฝึกฝนการใช้งานของเครื่องจีพีเอสและแผนที่ทหารและเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างคอกเนื้อทราย เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ในการรักษาพยาบาลช้างและเนื้อทรายเบื้องต้นจากนายสัตวแพทย์ บางคนก็ต้องมีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลหมีความและหมูป่า พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการดับไฟป่าพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อีกด้วย
The main enclosure door for the hog deer is opened so that the hog deer can leave at their leisure. ประตูทางเข้าออกของคอกเนื้อทรายเปิดไว้เพื่อให้พวกเขาออกมาเดินเล่นข้างนอกได้
Sivaporn talks to Plai Srisakorn, who looks a lot happier now. พลายศรีสาครมีความสุขมากกว่าเดิมเมื่อได้พูดคุยกับคุณศิวะพร
Two male hog deer relax in their new enclosure where they are being treated for the wounds sufferred during transportation. เนื้อทรายตัวผู้สองตัวนี้นอนพักอยู่ในที่กำบังแห่งใหม่ซึ่งเป็นที่รักษาอาการบาดเจ็บจากการขนย้าย
Joyce Poole extends her hand in friendship to Pang Huadee. คุณจอยส์จับมือทักทายเพื่อทำความรู้จักกับพังหัวดี
Mor Bic, Joyce and Petter observe Plai Somchai, Pang Pornchita and Pang Boonkaew. คุณหมอบิ๊ก คุณจอยส์และคุณเพทเทอร์เผ้าดูพลายสมชาย พังพรธิตาและพังแม่บุญแก้ว
Khun Prasob observes with great concentration the elephants' reactions as Joyce Poole tests some African elephant sounds with our elephants in Sublangka. คุณประสบกำลังสังเกตปฏิกริยาโต้ตอบของช้างขณะที่คุณจอยส์ทดสอบการใช้เสียงของช้างแอฟริกาและทดลองกับช้างที่ซับลังกา
Petter Granli views the Sublangka Wildlife Sanctuary from Sutpandin in the Pah Hin Ngam National Park. คุณเพตเตอร์มองทิวทัศน์ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาบริเวณสุดแผ่นดิน ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
Dr.Sumet Tantivejkul welcomes renowned elephant expert Joyce Poole on her first visit to Thailand. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกล่าวต้อนรับคุณจอยส์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงเรื่องช้างและในการมาประเทศไทยครั้งแรกของเธอ

Sunday, January 15, 2006

Khun Pichai talks to Plai Srisakorn. He is getting along well after being moved from Mae Wong to Sublangka. He has already had physical contact with Pang Mae Kam Moon and has met Plai Somchai, Pang Pornchita, and Pang Charunee. This is a good sign. เมื่อคุณพิชัยได้พูดคุยกับพลายศรีสาคร พลายศรีสาครปรับตัวได้ดีขึ้นหลังย้ายมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่วงก์มาอยู่ที่นี่ ยิ่งไปกว่านั้นยังเข้ากันได้ดีกับพังแม่คำมูล พลายสมชาย พังพรธิตาและพังจารุณี นี่เป็นนิมิตหมายที่ ดีที่ได้มีพลายศรีสาครมาอยู่ที่นี่แห่งนี้
Khun Pichai greets Pang Du. คุณพิชัยทักทายพังดุ
Pang Lampang, Plai Lomsak's mother, has been grieving at her son's with woeful cries. She stood over her son's body and did not allow anyone to come near. Finally, the elephant keepers were able to lead her away so that the autopsy could be performed. Post Script: After various lab tests, the most likely cause of Plai Lomsak's death could be attributed to novel endotheliotropic herpesvirus. Please see: Richman, L. K., Montali, R. J., Cambre, R. C., Schmitt, D., Hardy, D., Bengis, R. G., Hamzeh, F. M., Shahkolahi, A., and Hayward, G. S. Clinical and pathological findings of a newly recognized disease of elephants caused by endotheliotropic herpesviruses. Journal of Wildlife Diseases 36[1], 1-12. 2000. Ref Type: Journal Reference ID:1710 Language:English Reprint: In File Keywords: African, Asian, diseases, herpesvirus, virus,viral disease Abstract: The unique clinical and pathological findings in nine Asian elephants (Elephas maximus) and two African elephants (Loxodonta africana) from North American Zoos with a highly fatal disease caused by novel endotheliotropic herpesviruses are described. Consensus primer polymerase chain reaction combined with sequencing yielded molecular evidence that confirmed the presence of 2 novel but related herpesviruses associated with the disease, one in Asian elephants and the other in African elephants. Disease onset was acute, with lethargy, edema of the head and thoracic limbs, oral ulceration and cyanosis of the tongue followed by death of most animals in 1 to 7 days. Pertinent laboratory findings in 2 of 3 clinically evaluated animals included lymphocytopenia and thrombocytopenia. Two affected young Asian elephants recovered after a 3- to 4-week course of therapy with famciclovir. PM examination in the fatal cases revealed pericardial effusion and extensive petechial hemorrhages in the heart and throughout the peritoneal cavity, hepatomegaly, cyanosis of the tongue, intestinal hemorrhage and ulceration. Histologically, there were extensive microhemorrhages and edema throughout the myocardium and mild, subacute myocarditis. Similar hemorrhagic lesions with inflammation were evident in the tongue, liver and large intestine. Lesions in these target organs were accompanied by amphophilic to basophilic intranuclear viral inclusion bodies in capillary endothelial cells. Transmission electron microscopy of the endothelial inclusion bodies revealed 80 to 92 nm diameter viral capsids consistent with herpesvirus morphology. The short course of the herpesvirus infections, with sudden deaths in all but the 2 surviving elephants, was ascribed to acute cardiac failure attributed to herpesvirus-induced capillary injury with extensive myocardial hemorrhage and edema. พังลำปางแม่ของพลายหล่มสักยังคงร้องไห้กับการจากไปของลูกชาย เธอยืนอยู่ข้างร่างกายของลูกชายของเธอและไม่ยอมให้ทุกๆคนมาใกล้ ท้ายที่สุดแล้ว ผู้ดูแลช้างพาเธอออกห่างเพื่อทำการชันสูตรศพพลายหล่มสัก
Khun Pichai shakes hands with Pang Huadee. คุณพิชัยจับมือทักทายพังหัวดี
Fire ceremony from tail to end of trunk is performed to send the elephant's spirit into the forest. Elephant keepers refuse to touch the elephant until the ceremony is done, for fear that the elephant's spirit will enter them. The elephant's evil demon will jump to the first person touching the dead elephant's body. พลายหล่มสักเสียชีวิตลงท่ามกลางความเศร้าของทุกคน โดยการเผาศพช้างตั้งแค่หางถึงงาเพื่อส่งวิญญาณของช้างกลับคืนสู่ป่า ผู้ดูแลช้างไม่กล้าแตะต้องช้างตัวนี้เพราะกลัววิญญาณจะเข้าร่างของพวกเขา
Veterinarian Mor Bic comes down from Chiangmai with Mor Somchai to perform the necropsy. Khun Parichat is still crying from the loss of Plai Lomsak. คุณหมอบิ๊กและคุณหมสมชาย นายสัตวแพทย์เดินทางมาจากเชียงใหม่เพื่อทำการชันสูตรศพพังหล่มสัก และคุณปาริชาติยังคงเสียใจต่อการจากไปของพลายหล่มสัก
Sivaporn is very sadden to learn of Plai Lomsak's sudden death. Our elephant keeper said that he had noticed some puffing of the head and red eyes during the day. Then he refused to eat the grass that he likes. At around 8 PM he just passed away under the watchful eyes and guard of his mother Pang Lampang. Veterinarian Doc Bic has come down from Chiangmai to examine the body and take organ samples for the determination of cause of death. คุณศิวะพร เลขาธิการมูลนิธิฯ เสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของพลายหล่มสัก ในวันนั้น ควาญช้างผู้ดูแลสังเกตว่าพังตัวนี้มีอาการซึม ป่วยหนักและมีตาแดง พังหล่มสักได้มีอาการผิดปกติกินอาหารน้อยลง ในเวลา 8.00 น. พังหล่มสักได้จากไปโดยพังลำปางเฝ้าดูอยู่อย่างใกล้ชิด และได้ติดติดต่ออาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ช่วยมาทำการชันสูตรศพ
Yellow umbrella marks the spot our two year old baby elephant Plai Lomsak died on Friday 13th at the full moon rising. ร่มสีเหลืองเป็นจุดที่พลายหล่มสักตายวันศุกร์ที่ 13 มกราคม ในวันพระจันทร์เต็มดวง
Khun Pichai and Foundation field staff are sad that one of the hog deer (no. 299) died. An autopsy will be performed to determine cause of death. คุณพิชัยเสียใจกับการจากไปของเนื้อทรายหมายเลขแท็ค 299 โดยรอการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุการตายต่อไป
One of the three male hog deers at Sublangka Wildlife Sanctuary is getting adjusted in the two rai enclosure we built for them. หนึ่งในเนื้อทรายตัวผู้ที่ซับลังกาได้มาอยู่ที่คอกเนื้อทรายขนาดสองไร่ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้

Thursday, January 12, 2006


Also attending Dr. Sumet's speech at the Imperial Queen's Park Hotel were: Khun Pichai, Khun Sivaporn, Khun Bundit and Khun Chookiat.

Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of the Elephant Reintroduction Foundation, gives talk about H.M. King Bhumipol's as "The Working King" on the occasion of the 60th year of His Reign, outlining H.M. the King's achievements in painting, music, photography, craftmanship, water resources, inventions, translation, Good Governance and the New Theory of Sustainability. His Majesty's tireless and unending effort for the betterment of the lives of the common people and for the conservation of the environment were highlighted. Former Prime Minister, Gen. Prem Tinsulanon, Chairman of Privy Counsellors and Statesman (Center), and Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi,Director of the Elephant Reintroduction Foundation (Right), listen with great admiration.

Sunday, January 08, 2006

The Hog Deer are released back to the nature. เนื้อทรายได้กลับคืนสู่ป่าอีกครั้ง Posted by Picasa
Khun Chookiat closely oversees the transport of the Hog deer crate to their holding pen. คุณชุเกียรติตรวจดูการขนย้ายเนื้อทรายอย่างใกล้ชิด Posted by Picasa

Saturday, January 07, 2006

Khun Jim and Khun Phat sing karaoke in the New Year Party. ในงานเลี้ยงปีใหม่คุณจิมและคุณปัทร้องเพลงคาราโอเกะให้พวกเราฟังอีกด้วย Posted by Picasa
Khun Bundit and Khun Chookiat chair the Foundation's Happy New Year Party at Sublangka for the Foundation's field staff and Forestry officials.. งานเลี้ยงฉลองปีใหม่ที่ซับลังกา Posted by Picasa
Male Hog Deer inside the crate awaits the long trip to Sublangka. เนื้อทรายรอคอยการเดินทางอันยาวไกลที่จะไปซับลังกา
One of the Asiatic black bears asks if he can come to Sublangka too. It was agreed that three bears will be moved to the Sublangka Wildlife Sanctuary, according to the same process as the Hog Deer. หมีควายอยากกลับซับลังกาบ้างแล้ว มีใครจะช่วยหมีตัวนี้บ้างนะ หลังจากการขนย้ายเนื้อทรายเข้าพื้นที่ซับลังกา หมี 3 ตัวจากศูนย์ห้วยทรายกำลังดำเนินการที่จะย้ายเข้ามาที่แห่งนี้เช่นกัน
Khun Pichai watches closely as one of the male Hog Deer is being guided to his crate. คุณพิชัยเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเมื่อเนื้อทรายตัวผู้กำลังขนย้ายเข้าคอกเนื้อทราย
The Hog Deer are carefully carried by the Wildlife staff to be loaded into the crates. เจ้าหน้าที่ขนย้ายเนื้อทรายอย่างระมัดระวัง
One of the slightly injured Hog Deer is sprayed with antiseptic. เนื้อทรายบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยถูกฉีดยาเพื่อป้องการติดเชื้อโรค
Khun Pichai inspects the crates that will transport the Hog Deer. คุณพิชัยตรวจสอบคอกที่ขนย้ายเนื้อทราย
Sivaporn signs documents for receipt of the 23 Hog Deer, while Khun Sakol, Head of Huay Sai Wildlife Center, and Khun Pichai are smiling. คุณศิวะพรลงนามในเอกสารเพื่อรับมอบเนื้อทรายจำนวน 23 ตัว ขณะที่คุณสากลหัวหน้าศูนย์การศึกษาพัศนาห้วยทรายและคุณพิชัยยิ้มอย่างมีความสุข

Friday, January 06, 2006

 
The Elephant Reintroduction Foundation and Rama IX Art Museum Foundation hold a joint New Year's Party at Yim Yim Restaurant. งานฉลองปีใหม่ของสองมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและมูลนิธิหอศิลป์รัชกาลที่ 9 ที่ยิ้ม ยิ้มภัตตาคาร
 
Dr.Sumet visits the Elephant Reintroduction Foundation's new Library Room. ดร.สุเมธเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดช้างแห่งใหม่ของพวกเรา Posted by Picasa