Friday, December 29, 2017

งานเลี้ยงปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561


อ.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และนางสาวนฤมล สุขเสาร์ เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ นำกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่มอบให้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Narumol Suksao Coordinator Chaing Mai - Lampang Office and Dr.Chalermchat Somgerd, DVM, our consulting veterinarian present new year basket to Assist. Prof.Kwanchai Kruesukon Dean of Faculty of Veterinary Medicine,Chiang Mai Universitity.

Thursday, December 28, 2017

อาหารช้างเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ขนต้นกล้วยและอ้อย เพื่อนำไปเป็นอาหารแก่ช้างสีดอภาธร ซึ่งกำลังอยู่ในอาการตกมัน
Our Lampang field staff are bringing banana trees and sugar cane for Sidor Phathon because he is in musth.


Tuesday, December 26, 2017

26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เดินขบวนรณรงค์ร่วมกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ณ ตลาดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Our Lampang field staffs with Doi Phamaung wildlife Sanctuary  parade as a campaign for  National wildlife Conservation Day 2017 at Tungkwien Market, Hangchat, Lampang.โชว์ตัวแบบใกล้ชิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช้างกลุ่มพังดอกขาว พังป๋อมแป๋ม พังเปิ้ลและลูกๆ เดินมาถึงตรงประตูไม้กั้นเปิด-ปิดของรั้วไฟฟ้า กม.ที่ 1  ซึ่งช้างกลุ่มนี้ปกติจะเดินหากินอยู่ระหว่าง กม.ที่ 1-8

On last Saturday, Pang Dokkaw, Pang Pompam, Pang Ple and children walk near electric fence gate at Km.1, normally this group of elephants walk around at Km.1 to 8.

สำรวจแนวรั้วไฟฟ้า


เจ้าหน้าที่ภาคสนามและเจ้าหน้าที่ป่าไม้พาผู้รับเหมาเข้าดูพื้นที่แนวรั้วเพื่อประเมินราคาในการจัดทำรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
Electric fence contractor survey the area to estimate cost of sufficiency electric fence at Sublangka Wildlife Sanctuary, on December 21, 2017.  Thursday, December 21, 2017

การประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ
 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ในโอกาสนี้ได้สร้างโป่งเทียมและเยี่ยมชมโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยมีช้างกลุ่มพังดอกขาว ประมาณ 4-5 ตัว ออกมาเล่นน้ำอยู่ที่กิโลเมตรที่ 3 พอดี

Mr.Subakit Phobaphanan, Governor of Lopburi Province presides over the meeting to observe the organization of National Park Wildlife and plant Conservation Department in Lopburi Province at Learning center, Sublangka Wildlife Sanctuary. On this occasion the party are making salt lick and then visit Elephant Reintroduction Project, by this time they meet Pang Dokkaw's group at KM.3.     


Tuesday, December 19, 2017

พลายบัวขาว

เจ้าหน้าที่ภาคสนามกำลังป้อนกล้วยสุกเพื่อเป็นอาหารเสริมให้แก่ "พลายบัวขาว" ลูกช้างอายุประมาณ 4-5 เดือน ซึ่งยังดูซูบผอมอยู่มาก 
Our Lopburi field staff is feeding banana to 4-5 months baby elephant "Plai Buakao" to be supplementary food for him. 

Friday, December 15, 2017

กล้วยบริจาค

เจ้าหน้าที่ภาคสนามแจ้งว่า ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อซื้อกล้วยให้ลูกช้าง "พลายบัวขาว" สำหรับกินเป็นอาหารเสริมตามคำแนะนำของนายสัตวแพทย์


Our Lopburi field staff reported that there are people donate to buy bananas for baby elephant "Plai Buakao" to be supplement on advice of veterinarian.


Wednesday, December 13, 2017

ย้ายช้างพังแม่บุญแก้ว โอเลี้ยง และสมชาย


วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ย้ายช้างพังบุญแก้ว พลายโอเลี้ยงและพลายสมชาย ไปผูกเลี้ยงที่คลองลำสนธิ ด้านปางกะจา เนื่องจากอาหารบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มาก โดยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

Our Lopburi field staffs move Pang Meaboonkeaw, Plai O-lieng and Plai Somchai to live at Lamsothi Creek area, Pangkaja (North of Sublangka Forest) because of this area has a lot of food and we organize the staff to look after them closely.    

Tuesday, December 12, 2017

ตรวจสุขภาพพังบัวคำและลูก

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 น.สพ.ทวีโภค อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ลงพื้นที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจดูแผลที่ขาหน้าและอวัยวะเพศของพังบัวคำ พร้อมทั้งแนะนำให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามต้องทำความสะอาดแผลให้ทุกวัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและเป็นหนอง รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามให้อาหารเสริมแก่พังบัวคำและลูก (พลายบัวขาว) เนื่องจากพลายบัวขาวยังคงมีร่างกายที่ซูบผอม สาเหตุจากพังบัวคำมีน้ำนมไม่มากพอสำหรับให้ลูกกิน ซึ่งนายสัตวแพทย์แนะนำให้อาหารเสริมแก่พลายบัวคำคือ กล้วยน้ำว้าสุกพร้อมวิตามิน

On Saturday of December 9, 2017 Mor Taweepoke Angkavanich, DVM, our consulting veterinarian comes to Sublangka Wildlife Sanctuary to check up Pang Buakam's wound then advise to wash the wound every day to prevent inflection and give supplementary food to Pang Buakam and her son (Plai Buaklao). Plai Buaklao is thin  because of Pang Buakam has no enough milk that the veterinarian give an advice to give bananas and vitamins to her.  


Friday, December 08, 2017

พังบัวคำ
เจ้าหน้าที่ภาคสนามใส่ยาให้พังบัวคำเนื่องจากเป็นแผล ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (9 ธ.ค. 2560) นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควนิช จะเดินทางมาดูอาการพังบัวคำที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา โดยขณะนี้พังบัวคำผูกเลี้ยงไว้ที่แคมป์ 1 เพื่อให้อาหารเสริมสำหรับการกระตุ้นน้ำนม

Our field staffs apply medication to Pang Buakam's wound at Camp 1. Tomorrow Mor Taweepoke, DVM will come to Sublangka Wildlife Sanctuary to check up Pang Thongkam. 

ติดตามช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ออกติดตามช้างกลุ่มพังเดือน พังโดเรมีและพังจูน ด้านฝั่งเขาพังเหย แต่ไม่พบ
Our Lopburi field staffs with Sublangka's rangers have tracked group of elephants (Pang Duern, Pang Doremi amd Pang June at Pang-Hui Mountain but they do not find them.

Wednesday, December 06, 2017

วันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ถวายสักการะเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม พระองค์แรกของโลก

Our Lopburi field staff pay respect as World Soil Day to praise to His Majesty King Bhumibol Adulyadej as  the first King of soil scientist for humanity.

วันพ่อแห่งชาติ


เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ลำปาง ร่วมกันพัฒนาแคมป์ที่พักเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
Our Lampang field staffs join to clear and clean their Camp on the occasion of  National Father Day.