Saturday, August 31, 2013

Pang Sil and Plai O-liengPang Sil lets her son to drink some water in Lamsonthi Creek at K.M.6. 2 mother and son elephant are getting use to new larger house and more freedom than their old house. 
พังซิวพาลูกน้อย พลายโอเลี้ยงมากินน้ำบริเวณกิโลเมตรที่ 6 ช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่ทำความคุ้นเคยกับบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่และเป็นอิสระมากกว่าบ้านเดิมที่เคยอยู่


Plai Chompol lives at K.M. 7, Sublangka Forest.พลายชุมพลหากินอยู่โดยลำพังบริเวณ กม. ที่ 7

Tuesday, August 27, 2013

Pang Namfon Pass Away

After Pang Namfon cured in Elephant's Hospital for a moment and went back to live in the forest again. Finally, today she passed away in the morning at her place.
หลังจากพังน้ำฝนต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลช้าง และกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในป่า จนในที่สุดพังน้ำฝนก็ได้ล้มจากพวกเราไปด้วยโรคชราในเช้าของวันนี้

Saturday, August 24, 2013Pang Sil (mother) and Sidor O-Lieng (son) transport from Chiangdao District, Chiang Mai to Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi at 10.00 AM. 
พังซิว และสีดอโอเลี้ยง ช้างแม่ลูก  เดินทางจาก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มาถึง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เวลา 10.00 น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Thursday, August 22, 2013

Plai Phalang grows up, he has sharp and long tusk.
พลายพลัง หลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าก็โตเป็นหนุ่ม มีงายาวและแหลมมาก
 
 

Our field staffs  are building wire fence to prevent our elephants walk into villager area.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันซ่อมแซมร้้วลวดหนาม บริเวณฝั่งจังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันช้างเข้ามาในเขตพื้นที่ของชาวบ้าน
3 elephants: Pang Tukta, Pang Dara and Pang Doungdao live together at Meanai Creek area.
ในการติดตามช้างในป่าพบพังตุ๊กตา พังดารา และพังดวงดาว อาศัยอยู่ด้วยกันบริเวณลำห้วยแม่ใน


Plai Sumet is healthy while he lives in Doi Phamaung forest.
พลายสุเมธใช้ชีวิตอยู่ในป่า ขณะนี้ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มาก

When our field staffs are tracking elephants at Doi Phamaung forest, the staff can see a waterfall in the forest  clearly.
ภาพจากการติดตามเข้าป่าของเจ้าหน้าที่ภาคสนามซึ่งสามารถมองเห็นน้ำตกในป่าดอยผาเมืองได้อย่างชัดเจน

Thursday, August 15, 2013

Pang Doremee Pang Duern and Plai Doremon group together.
พังโดเรมี พลายโดเรม่อนและพังเดือน รวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน

Tuesday, August 13, 2013
Vice-Governer, Lopburi Province and  Special Warfare Command, Lopburi join to plant trees and making salt lick in Sublangka Wildlife Sanctuary, on August 10, 2013. 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าและสร้างโป่งเทียมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

Monday, August 12, 2013
The Foundation's staff at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi display their loyalty and honour Her Majesty Queen Sirikit on the occasion of her royal birthday on August 12, 2013. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี จัดทำพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 12 สิงหาคม 2556

"World Elephant Day"- August 12

August 12 is designated as "World Elephant Day" to honor HM Queen Sirikit's concern and dedication to the elephants' wellbeing, conservation and amicable coexistence with humans.
August 12, 2013  is HM the Queen's 81st Birthday.
"Happy Birthday and Long Live HM the Queen!"

Thursday, August 08, 2013Found Pang Doremee and Plai Doremon (mother and son) live at K.M. 8., Sublangka Forest.
lพังโดเรมีและพลายโดเรมอน ช้างแม่-ลูก หากินอยู่ด้วยกันบริเวณ กม.ที่ ๘


Pang Mea Boonkeaw and Pang Pornthita live at East side of  Panghuey Mountain (Sublangka, KM. 3-4).
พังแม่บุญแก้วกับพังพรธิตา หากินอาหารอยู่ด้วยกันทางฝั่งตะวันออกของเขาพังเหย ช่วง กม. ที่ 3-4

Monday, August 05, 2013


Mr.Somkit, Lopburi's field staff is braiding  third supporter for sick elephant.
นายสมคิด เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังทำสะพายผืนที่ 3 สำหรับเก็บไว้ใช้เพื่อการพยุงช้างเวลาที่ช้างไม่สบาย

ปลูกป่า


Our field staffs at Phupan Substation carry young plants to grow at Phupan National Park.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำหน่วยย่อยภูพาน ช่วยกันลำเลียงกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 56 ที่ผ่านมา