Saturday, March 29, 2014
Our field staffs trail our elephants : Pang Wadsana and Sidor Shuthas back to the forest.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีติดตามช้างพังวาสนา และสีดอสุทัศน์ ที่ออกนอกพื้นที่ไปยัง
หมู่บ้านบ้านแร่ ต. บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี กลับเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าซับลังกา

Friday, March 28, 2014

Group of Pang MeaboonkeawPang Mea Boonkeaw, Pang Pornthita, Pang May and Plai Sublangka live together at KM.6, Sublanka Wildlife Sanctuary.
กลุ่มช้างพังแม่บุญแก้ว พังพรธิตา พังเมย์และพลายซับลังกา รวมกลุ่มกันอยู่ที่บริเวณกิโลเมตรที่ 6 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Begin to BuildThe foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary begin to build an sufficiency electric fence  at Pha Hin Ngam boundary. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เริ่มปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่เพื่อจัดทำแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ด้านติดกับป่าหินงาม

Monday, March 24, 2014

PythonOur field staffs at Lopburi found a big python while they are tracking elephants in the forest. เจ้าหน้าที่ภาคสนามเจองูเหลือมขนาดใหญ่ขณะกำลังออกติดตามช้าง ในพื้นที่ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Move to Water SourcePlai Chumpol and Pang Doremon live at water source of Lamsonthi Creek, Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi.
พลายชุมพลและพลายโดเรมอน หากินอยู่บริเวณป่าต้นน้ำ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Pang WadsanaPang Wadsana: a clam elephant lives at KM.2 Sublangka Wildlife Sanctuary.
พังวาสนา หากินตามลำพังอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 2 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี


Friday, March 21, 2014

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn


HRH Princess Sirindhorn discusses giraffe and elephant issues.

Student CampSublangka Wildlife Sanctuary and The Foundation hold a Camping "Thais Green Heart" during March 19-20, 2014 for student around the forest to learn about the important of nature and making a salt lick for annimals. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังการ่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดโครงการคนไทยดวงใจสีเขียว ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ศึกษาธรรมชาติของป่าไม้ จัดทำโป่งเทียม เป็นต้น

Wednesday, March 19, 2014

Pang Duh

Our field staff found Pang Duh in the forest at Lampoon side, she is healthy. เจ้าหน้าที่ได้พบพังดุอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งจังหวัดลำพูน พังดุมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มาก
Mae Pon Creek dry up. 
บริเวณลำห้วยแม่ป๋อน ซึ่งปกติมีน้ำสำหรับช้างไว้ใช้ดืม ขณะนี้ก็เหือดแห้งลงไป

Resorvoir at Doi Phamaung สภาพอ่างเก็บน้ำในหน้าแล้ง ตามแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง

Mea Yao Reservoir-อ่างเก็บน้ำแม่ยาว 
 Mea Poo Reservoir-อ่างเก็บน้ำแม่ปู
 Mea Lieang Reservoir-อ่างเก็บน้ำแม่เลียง

Fire

Our field staffs at Lampang put out a fire before catching to Camp 1. ช่วงนี้อากาศร้อนและแล้ง ทำให้เกิดไฟป่าได้ง่าย โดยเจ้าหน้าที่ช่วยกันดับไฟป่าเพื่อไม่ให้ลุกลามไปถึงแคมป์ 1 

Tuesday, March 18, 2014

Meeting


Khun Chonsaporn coordinator of Elephant Reintroduction Foundation (Chiang Mai ) joins a meeting "Committee of Doi Khontal Advisor" to give an information about our project "Elephant Back To The Wild".
คุณชลษพร เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯประจำสำนักงานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดอยขุนตาล และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

TinselOur field staffs at Lopburi are installing silver tinsel to electric fence at Mooban Takeanprong. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี กำลังช่วยกันติดสายรุ้งที่รั้วไฟฟ้า บริเวณหมู่บ้านตะเคียนโพรง

Monday, March 17, 2014

Annual Humanitarian Award

We are proud to receive this plaque Annual Humanitarian Award for the movie "Return to the Forest"!

Friday, March 14, 2014

โรงงานยาสูบปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันช้างไทย
On the occasion of 75-year of Thailand Tobacco Monopoly and Thai National Elephant Day] 2014, Khun Somchai Apiwattanaporn, broad of director and Khun Torsak Chotimongkol director of Thailand Tobacco Monopoly  release 3 elephants to join "Elephant Back To The Wild" project and staffs of Thailand Tobacco Monopoly make a large salt lick to elephants at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province on March 13, 2014.
เนื่องในโอกาสโรงงานยาสูบครบรอบ 75 ปี ได้ทำบุญครั้งใหญ่ในวันช้างไทยปล่อยช้างคืนสู่ป่า จำนวน 3 เชือก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการฯ,นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ,คณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบ ได้เดินทางไปร่วมพิธีนำช้างคืนปล่อยป่าในเขตอนุรักพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ในการนี้คณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบได้ร่วมกันทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ อีกด้วย 

Wednesday, March 12, 2014

Chiangmai Regional Research Expo 2014


ในงานมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนโครงกระดูกพังคำแสนเป็นจำนวนมาก

Pang Khamsaeng Goes for a Rideทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกพังคำแสนมาตั้งแสดงในงาน Regional Research Expo 2014 

Thailand National Elephant Day Magnet

Magnet souvenir for Thailand National Elephant Day March 13, 2014.