Saturday, September 30, 2023

กลุ่มพังเปิ้ลและลูกน้อย

วันที่ 23 กันยายน 2566  มูลนิธิคืนช้างสู๋ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี ช่วงเวลา  09:33 น. ได้ยินเสียงช้างร้องบริเวณหน้าด่าน พบกลุ่มแม่เปิ้ลและลูกช้างน้อย จำนวน 14 ตัว  ช้างตั้งท้องจำนวน 2 ตัว น.สพ.ดร. ทวีโภค อังคะวานิช และ ผศ.น.สพ.ดร. เฉลิมชาติ สมเกิด ได้เข้ามาประชุมย่อย ที่ภาคสนามลพบุรี และได้เจอกับกลุ่ม แม่เปิ้ล คาดว่าจะมีช้างที่ใกล้คลอด 1 ตัว และท้องอยู่อีก 1 ตัว 


เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน

วันที่ 30 กันยายน 2566  เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติลพบุรี  ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่พิทักษืป่าหน่วยต้นน้ำว่ามีช้างออกนอกรั้ว และได้ซ่อมแซมรั้วแล้วแต่ช้างยังคงอยู่ข้างนอกรั้วแถวหน่วยต้นน้ำจำนวนหลายตัวคาดว่าจะเป็นกลุ่มจารุณีและลูกๆ  เจ้าหน้าที่ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 นาย  ออกตรวจตามไร่ของชาวบ้านเขตบ้านเหวนาคำ และได้แจ้งชาวบ้านที่กรีดยางอยู่ใกล้กลุ่มช้างจากการตรวจไม่พบช้างออกมาทำลายพืชไร่ และออกสำรวจแนวรั้วอีกครั้ง  ว่าช้างกลับเข้าหรือยัง

On September 30, 2023, the staff of the Foundation in Lopburi Province were informed by the upstream forest ranger that there was an elephant outside the fence. And the fence has been repaired, but many elephants are still outside the fence near the upstream unit, could be the Jarunee group and their children. The staffs were divided into 2 groups to inspect the farms of villagers in Ban Hewnakham District. and informed the villagers who were tapping rubber near a group of elephants. After detection, no elephants came out to destroy crops. and surveyed the fence line again. whether the elephant has returned or not.
Monday, September 25, 2023

วางแผนผลักดันและป้องกันช้างลพบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2566   น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช และ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ประชุมวางแผนแนวทางป้องกัน และผลักดันช้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

On September 23, 2023, Dr. Taweepoke Angkhawanich and Asst. Prof. Dr. Chalermchat Somkerd, members of the Foundation's Directors and Mrs. Premjit Hemawat, manager of the foundation Meeting to plan prevention guidelines and push the elephant with the foundation's field staff Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province.

Friday, September 22, 2023

พบกลุ่มพังนุ่นและลูก

ระหว่างวันที่  18 - 20 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เข้าติดตามช้างประจำเดือนกันยายน 2566 พบช้าง 2 ตัว ได้แก่ พังนุ่น และพังฝ้าย

Between 18 - 20 September 2023, the foundation's field staff Lampang province tracked the elephants in September 2023 and found 2 elephants: Pang Noon and Fang Fai.

Thursday, September 21, 2023

กลุ่มพังเปิ้ลออกเที่ยว

วันที่ 21 กันยายน 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี  ช่วง 08:35 น. ได้ยินเสียงช้างร้องพบเป็นกลุ่มช้างของพังเปิ้ล จำนวน  4 ตัว อยู่แถวบริเวณหน้าด่าน  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 

On September 21, 2023, Elephant Reintroduction Foundation, Lopburi Province at 8:35 a.m. heard the sound of elephants and found a group of 4 elephants belonging to Pang Ple near the front of the checkpoint. Sublangka Wildlife Sanctuary. Tuesday, September 19, 2023

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

วันที่ 10 -19  กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เข้าซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง 3 จุดได้แก่

1.แม่เลียง, 2.อ่างเก็บน้ำแม่ยาม, 3.ฝายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง

On September 10-19, 2023 Foundation field staff has repaired sufficiency electric fences in 3 areas:

1. Mae Liang, 2. Mae Yam Reservoir, 3. Mae Kiang Reservoir spillwayททท เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ จ.ลพบุรี

วันที่ 18 กันยายน 2566 ช่วงเวลา 15:30 น. มูลนิธิคืนช้างฯ และนาย อภิชาติ ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ ให้การต้อนรับ นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะการท่องเที่ยวฯ สำนักงานลพบุรี เข้าชมศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ จ. ลพบุรี จำนวน 11 ท่าน 

On September 18, 2023 at 3:30 p.m., the Elephant Reintroduction Foundation and Mr. Apichat Sriya, Head of the Sanctuary welcome Miss Pimpakarn Phiphithananan Director Tourism Authority of Thailand along with the tourism team Lopburi Office visited the Wildlife and Nature Learning Center, Lopburi Province, totalling 11 people.


Friday, September 15, 2023

พังเปิ้ลฉายเดี่ยว

 วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 08:45 น.  เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ยินเสียงช้างร้อง บริเวณแถวรั้วหน้าด่าน จึงเข้าตรวจสอบ พบช้าง จำนวน 1 ตัว คือพังแม่เปิ้ล  ยืนแกว่งหาง อารมณ์ดี และมีท้องโตมาก

On September 15, 2023 at approximately 8:45 a.m. Coordinating Officer of the Elephant Reintroduction Foundation, Lopburi Province hear the sound of elephants crying around the fence in front of the checkpoint. So she went to inspect and found 1 elephant, Pang Mae Ple, standing with its tail wagging, in a good mood and notice that she has a very large belly. 
Monday, September 11, 2023

สำรวจสถานที่ กม 8

วันที่ 10 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา นำเลขา สส. ลพบุรี เข้าในป่าซับลังกา บริเวณกม.8 เพื่อดูสถานที่เพื่อโปรโมตแหล่งท่องเที่ยว

On September 10, 2023, our Lopburi field staff with Sublangka Wildlife Sanctuary led the secretary of the Lopburi MP into the Sublangka forest at km 8 to look at the place to promote the tourist attraction. 


Thursday, September 07, 2023

สำรวจพื้นที่ป่าไม้ ฝั่งทิศตะวันตก

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง สำรวจพื้นที่ป่าไม้ฝั่งทิศตะวันตกของลำห้วยแม่ปอน

On August 31, 2023, Foundation field staff together with Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary explore the forest area on the west side of Mae Pon Creek.


โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (โครงการทำฝายชะลอน้ำ)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ผู้นำชุมชม และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการ เยาวชนพิทักษ์สิ่งเเวดล้อม (สร้างฝายแม้วชะลอน้ำ) 

On August 31, 2023, the Foundation together with Mae San Subdistrict Administrative Organization Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary, community leaders and people in the area Organize project activities Youth protect the environment (Build check dam to slow down the water).

Tuesday, September 05, 2023

ตรวจเช็คแบตเตอรี่ไฟฟ้า

วันที่ 4 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี  แคมป์หนองใหญ่ได้เข้าไปตรวจดูแนวรั้วไฟสาย บ้านโนนสวรรค์ พบไฟไม่มีหนึ่งสาย ควดว่าจะเป็นที่แผงโซล่าเซลล์และนำแบตเตอรี่ออกมาชาร์ต และนำไปใส่กลับไว้ดังเดิม ไฟฟ้าจึงใช้งานได้ตามปกติ

September 4, 2023 Foundation field staff Lopburi Province, Nong Yai Camp went to inspect the electric fence line at Ban Non Sawan found the electric  not work in one line.  It should be at the solar panel and take out the battery to charge then put it back as before. Electricity can therefore be used normally.