Monday, September 25, 2023

วางแผนผลักดันและป้องกันช้างลพบุรี

 วันที่ 23 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติภาคสนามลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างฯ  น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด และคุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ผู้จัดการมูลนิธิฯ ประชุมวางแผนแนวทางป้องกัน และผลักดันช้างป่า ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

Friday, September 22, 2023

พบกลุ่มพังนุ่นและลูก

 เมื่อวันที่  18 - 20 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เข้าติดตามช้างประจำเดือนกันยายน 2566 พบช้าง 2 ตัว ได้แก่ พังนุ่น และฟังฝ้าย
Thursday, September 21, 2023

กลุ่มพังเปิ้ลออกเที่ยว

 วันที่ 21 กันยายน 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี  ช่วง 08:35 น. ได้ยินเสียงช้างร้องพบเป็นกลุ่มแม่เปิ้ล จำนวน  4 ตัว อยู่แถวบริเวณ หน้าด่าน 1 ขสป ซับลังกา  Tuesday, September 19, 2023

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

 วันที่ 10 -19  กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เข้าซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง 3 จุดได้แก่

1.แม่เลียง, 2.อ่างเก็บน้ำแม่ยาม, 3.ฝายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยงททท เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ จ.ลพบุรี

 วันที่ 18 กันยายน 2566 ช่วงเวลา 15:30 น. มูลนิธิคืนช้างฯ และนาย อภิชาติ ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ พร้อมด้วยคณะ นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ สำนักงานลพบุรีได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ จ ลพบุรี จำนวน 11 ท่าน 


Friday, September 15, 2023

พังเปิ้ลฉายเดี่ยว

 วันที่ 15 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ช่วง 08:45 น. ได้ยินเสียงช้างร้อง บริเวณแถวรั้วหน้าด่าน จึงเข้าตรวจสอบ พบ พังแม่เปิ้ล จำนวน 1 ตัว  ยืนแกว่งหาง อารมณ์ดี หากินอยู่แถวลานพลับพลา
 
Monday, September 11, 2023

สำรวจสถานที่ กม 8

 วันที่ 10 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำภาคสนามลพบุรี เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา ขอกำลังจนท.มคช เข้าไปถึง กม 8 พาเลขา สส ลพบุรี เข้าในป่าซับลังกา เพื่อดูสถานที่โปรโหมดแหล่งท่องเที่ยว 

Thursday, September 07, 2023

สำรวจพื้นที่ป่าไม้ ฝั่งทิศตะวันตก

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง สำรวจพื้นที่ป่าไม้ฝั่งทิศตะวันตกของลำห้วยแม่ปอน


โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (โครงการทำฝายชะลอน้ำ)

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ผู้นำชุมชม และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการ เยาวชนพิทักษ์สิ่งเเวดล้อม (สร้างฝายแม้วชะลอน้ำ) 

Tuesday, September 05, 2023

ตรวจเช็คแบตเตอรี่ไฟฟ้า

 วันที่ 4 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯ ประจำภาคสนามลพบุรี  จนท แคมป์หนองใหญ่ได้เข้าไปตรวจดูแนวรั้วไฟสาย บ้านโนนสวรรค์ พบไฟ ไม่มีหนึ่งสาย หน้าจะเป็นที่แผงโซล่าเซลล์และนำแบตเตอรี่ออกมาชาต และนำไปใส่กลับไว้ และไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ