Tuesday, September 19, 2023

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

 วันที่ 10 -19  กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เข้าซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง 3 จุดได้แก่

1.แม่เลียง, 2.อ่างเก็บน้ำแม่ยาม, 3.ฝายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยงNo comments: