Tuesday, March 29, 2011

"X" Rated!!!!This morning, Plai Bird breeds with Pang Pompam again. Now we have a good male breeder (Plai bird) and a young female breeder (Pang Pompam) ,so The Foundation shall reach to the purpose in the project of "Increase Elephant to Create the Forest" soon. เช้านี้หลังจากที่ได้นำพลายเบริด์มาอยู่กับพังป๋อมแป๋มเหมือนตามปกติทุกเช้า ปรากฏว่า พลายเบริด์ได้ผสมพันธุ์กับพังป๋อมแป๋มอีกครั้ง ซึ่งจากการเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีและพังป๋อมแป๋มเป็นช้างสาว จึงคาดว่าน่าจะบรรลุตามเป้าหมาย "โครงการเพิ่มช้าง สร้างป่า"

Monday, March 28, 2011

Like A Virgin

Today Plai Bird (Suan Nong Nooch's elephant ) breeds with Pang Pompam for the first time, Our field staffs (Mr.Anan Prasertwimol) reported that after breeding some blood came out from Pang Pompang's sexual organ. Mr.Anan supposed that she was a virgin elephant, she never bred before. วันนี้ (28/03/2554) เวลา 12.10 น. พลายเบริด์ได้ผสมพันธุ์กับพังป๋อมแป๋ม โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ (นายอนันต์ ประเสริฐวิมล) ได้รายงานว่า จากการสังเกตุหลังช้างผสมพันธุ์กันแล้วพบว่า พังป๋อมแป๋มมีเลือดออกมาด้วย จึงคาดว่า พังป๋อมแป๋มเป็นช้างบริสุทธิ์ที่ยังไม่เคยผสมพันธุ์มาก่อน

Close Up

Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation and Khun Pichai Chanvirachart, Director of The Foundation visit to observe field operation at Lampang Camp. Observe Pool 1,2 and 3 and Khun Sivaporn gives some advice about dredging to Khun Chonsaporn, Coordinator of Chaing Mai-Lampang Office and Khun Subin, Head of field staffs at Lampang Camp , After that Khun Sivaporn and directors meet with consulting veterinarians about our working and the on going operation. คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และคุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้เข้าเยี่ยมมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดลำปาง พร้อมพูดคุยปรึกษาหารือกับนายสัตวแพทย์ที่ปรึกษา จากนั้นได้เข้าไปชมสระน้ำของมูลนิธิฯ ทั้ง 3 ที่ขุดลอกสำหรับช้างเพื่อใช้งาน โดยมีพังสุนีย์ พังดอกรัก พังวาเลนไทน์ และพังกันยา ลงมาเล่นน้ำในสระ 3 ด้วยEvery morning Suan Nong Nooch's staff lets Plai Bird to stay with Pang Duern and Pang Pompam for 10-15 minute, close to them, our field staffs observe their behavior and report to head office at Bangkok. ทุกๆเช้า จะมีการนำพลายเบิรด์มาที่โรงช้างเพื่อให้อยู่กับพังเดือนและพังป๋อมแป๋ม ประมาณ 10-15 นาที โดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ เป็นผู้สังเกตการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของช้างทั้ง 3 ตัวอย่างใกล้ชิด

Thursday, March 24, 2011

Pang Prayat and Pang Nong May are living at Subwou, Sublangka wildlife Sanctuary. พังประหยัดและพังน้องเมย์กำลังกินอาหารในป่าซับลังกาบริเวณซับเว่อ
Mor Tom, (Doctor Taweepoke Angkawanich), our consulting Veterinarian goes to Suan Nong Nooch pattaya to visit and observe our 2 elephants(Pang Pompam and Pang Duern ). And asks our field staffs (Mr. Sombat prasertsok and Mr. Anan prasertwimol) about elephant's behavior, who is on duty in the project of "Increase Elephants to Create the Forest" at Suan Nong Nuch on March 22, 2011. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควณิช เดินทางดูพฤติกรรมของช้างพังเดือน และพังป๋อมแป๋ม ที่มูลนิธิฯ นำมาไว้ที่สวนนงนุชตาม "โครงการเพิ่มช้าง สร้างป่า" โดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ (นายสมบัติ ประเสริฐสุข และนายอนันต์ ประเสริฐวิมล) เป็นผู้รายงานความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของช้างทั้งสอง

Wednesday, March 23, 2011

Big Group of elephants

8 elephants : Pang Sarah, Pang Pansa, Pang Phetchara, Plai Boriboon, Pang Malai, Pang Boonmee, Plai Phalang and Plai Mitri group together in Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang. กลุ่มช้างพังซาร่า พังพรรษา พังเพชรา พลายบริบูรณ์ พังมาลัย พังบุญมี พลายพลัง พลายไมตรี อยู่รวมกันในป่าดอยผาเมือง
Another group of elephants at Lampang : Pang Dokrak, Pang Sunee and Pang Kanya live at Maepon Creek area. พังดอกรัก พังสุนีย์ และพังกันยา เดินหากินบริเวณลำห้วยแม่ป๋อน
Our field staffs meet Pang Boonmeenan while they are tracking elephants in the forest, she lives alone in the forest at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary. เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปติดตามช้างในป่าได้พบกับพังบุญมีน่าน อาศัยอยู่ตัวเดียว
2 elephants at Lampang: Pang Tukta and Pang Dongdao live together at Maeguan Creek. พังตุ๊กตา และพังดวงดาว บริเวณลำห้วยแม่กวน

Monday, March 21, 2011

Pang Pornchita takes care 6 young elephants: Pang Dao, Pang Narak, Pang Nongmai, Plai Suthas, Plai Suthin and Plai Somchai. พังพรชิตา(ตัวในสุด) กำลังคอยดูแลช้างเด็ก ๆ โดยมีพังดาว พังน่ารัก พังน้องใหม่ พลายสุทัศน์ พลายสุทินและพลายสมชาย ที่มาอยู่รวมกัน
Posted by Picasa
Our field staffs at Lopburi noticed that Pang mae Boonkeaw's abdomen is expand, this is the sign of pregnancy. ท้องของพังแม่บุญแก้วขยายใหญ่ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนจนเราแน่ใจกันแล้วว่าพังแม่บุญแก้วตั้งท้องแน่นอน
Our field staff at Sakonnakorn and foresters at Phupan National Park tracking elephants in the forest, they found a group of elephants (Pang Buakeaw - a wild elephant, Pang Deejai Pang Noklae and Pang Ploy). เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดสกลนครร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพานติดตามพฤติกรรมช้างในพื้นที่ป่าภูพาน พบกลุ่มช้างป่าประกอบด้วยพังบัวแก้ว(ช้างป่า) พังดีใจ พังนกแลและพังพลอย กินอาหารอย่างมีความสุขในป่าภูพาน
Today Plai Bird is going to be very familiar with Pang Pompam. วันนี้พลายเบริด์และพังป๋อมแป๋มเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น
Our field staff (Mr.Anan Prasertwimol) is bathing 2 elephants (Pang Pompam and Pam Duern) at Suan Nong Nooch Pattaya. เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำสวนนงนุช (นายอนันต์ ประเสริฐวิมล) กำลังอาบน้ำให้ "พังป๋อมแป๋ม"และ "พังเดือน"

Sunday, March 20, 2011

After our elephant has diarrhoea for 1-2 days , now Pang Duern can eat as normal. ขณะนี้พังเดือนกินอาหารได้ดีตามปกติ หลังจากที่มีอาการท้องเสียมา 1-2 วัน
Our bull elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary (Plai Somrak) lives alone in the forest. Adult male elephants are solitary in the wild. They will enter the group when they are in the mating season. พลายสมรักษ์กับชีวิตเพียงลำพังในป่าซับลังกา : เนื่องจากพลายสมรักษ์เป็นช้างเพศผู้จึงใช้ชีวิตเพียงลำพังจะเข้าใกล้กลุ่มหรือโขลงช้างตัวเมียก็เมื่อจะผสมพันธุ์เท่านั้น

Friday, March 18, 2011

Pang Sunee and Pang Valentine come to drink some water in pool 3 and wait Pang Kanya, she is swimming with happiness. พังสุนีย์ และพังวาเลนไทน ลงมากินน้ำและดูแลพังกันยาที่ลงเล่นน้ำในสระ 3 ที่พึ่งขุดลอกเสร็จ

Plai Somnuk

Plai Somnuk is in musth now, that because of he is very strong and healthy. Our field staffs chain him near source of water at Maepon Creek. พลายสมนึกยังมีอาการตกมันเนื่องจากมีร่างกายที่สมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามนำพลายสมนึกผูกไว้บริเวณลำห้วยแม่ป๋อน
Pang Tukta walks behind Pang Dongdao, our 2 elephants are living at Maeyao Reservoir, Lampang. พังตุ๊กตามติดพังดวงดาวที่คอยเดินอยู่บริเวณอ่างแม่ยาว

Thursday, March 17, 2011

The Foundation has sent our field staffs (Mr.Winai and Mr.Rachaphom) to train about elephant care.
ทางมูลนิธิฯ ส่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามจำนวน 2 คนคือนายวินัย คำดี และนายรัชภูมิ ชุมภูมิติ เข้าร่วมการฝึกอบรมควาญช้างเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลช้าง โดยเนื้อหาในการอบรมคือ การช่วยชีวิตช้าง การควบคุมช้างอาละวาดตกมัน การปฐมพยาบาลช้าง การดูแลช้างคลอดลูก การกำจัดซากและการส่งตัวอย่าง เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามคนอื่นๆ

Monday, March 14, 2011

Dredged Pool2

Pool2 or Sra 2 at Lampang Camp was dredged and ready to use. สระ2 หลังจากที่ขุดลอกเสร็จเรียบร้อยและพร้อมที่จะให้ช้างลงไปเล่นและใช้กินได้

Professional Care- with Love and Understanding

Mor Taweepoke Angkawanich(Mor Tom) consulting veterinarian of the Foundation and Mor Phettisak Sombatphuthorn come to check up Pang Somjai , our old elephant who is weak. After the treatment she is getting better. นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช และน.สพ.เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร เข้าไปดูอาการของพังสมใจที่มีอาการอ่อนเพลีย เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน และพังสมใจก็มีอายุที่มากแล้ว ทั้งนี้ทางสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดจนพังสมใจมีอาการดีขึ้น
Posted by Picasa
Our field staffs at Lampang Camp take some grass, sugar cane and corn to nourish Pang Somjai.
 เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันขนหญ้า อ้อย และข้าวโพด มาให้พังสมใจเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง

Sunday, March 13, 2011

Thai Elephant Day at Lampang

Consulting veterinarians of the Foundation, our field staffs and Khun Chonsaporn, our coordinator Chiang Mai-Lampang Office join to make a merit to elephant spirits at Camp1. เนื่องในวันช้างไทยสัตวแพทย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ภาคสนามร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างของมูลนิธิฯ ที่ได้ล้มตายไป พร้อมกันนั้นได้ทำบุญเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานด้วยความราบรื่นตลอดทั้งปี