Wednesday, May 31, 2023

พลายสมนึกและพังน้ำว้า ช้างประจำแคมป์ 1 แม่ปอน

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ได้เข้าดูแลช้างประจำแคมป์ 1 แม่ปอน ซึ่งแคมป์ 1 แม่ปอน มีช้างผูกเลี้ยงจำนวน 2 ตัว ได้แก่พังน้ำว้า และพลายสมนึก บริเวณ สระ 1 ใกล้สุสานช้าง

On May 30, 2023,our field staff took care of rehabilitated elephants at Camp 1 Mae Pon. At Camp 1  had 2 elephants, Pang Nam Wa and Plai Somnuk around Pool 1 near the elephant cemetery.


พังน้ำว้า เเข็งแรงดีมากพลายสมนึกกำลังลงไปกินน้ำ สระ 1

พลายสมนึกอวบอ้วนสมบูรณ์

พลายสมนึกและพังน้ำว้า

จุดสกัดช้าง

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ยังคงเฝ้าระวังช้างในพื้นที่เสี่ยงช้างออก เป็นคืนที่ 2  โดยแบ่งจุดสกัดเป็น 2 จุดได้แก่ บริเวณสวนลำไยของชาวบ้าน และในลำห้วยปางควายลุงมู

On May 29, 2023, Foundation field staff still monitoring elephants in the elephant risk area for the second night by dividing the extraction points into 2 points, at the villagers' longan orchard and in Pang Kwai Lung Mu creek.ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 66

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นางสาวธัญลักษณ์ ก๋ากาศ เจ้าหน้าที่ประสานงานฯ และเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อวางแผนการทำงาน และพูดคุยถึงปัญหาในการทำงาน

On May 28, 2023, Dr. Taweephok Angkavanich, Director of the Elephant Reintroduction Foundation with Miss. Thanyalak Kakat, Coordinator and Foundation field staff have a monthly meeting of field staff to plan work and discuss problems at work.

เฝ้าระวังช้าง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เฝ้าระวังช้างในพื้นที่ หมู่บ้านแม่สะป๊วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน เนื่องจากพยายามหยุดช้างไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ของชาวบ้าน

On May 28, 2023, the Foundation's field staff in Lampang province monitored elephants in the area. Mae Sa Puad Village, Mae Tha District, Lamphun Province, for trying to stop elephants from entering the villagers' areas.

สีดอบริบูรณ์ ออกเที่ยวสวนชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้รับเเจ้งว่า มีช้างออกนอกพื้นที่ จำนวน 1 ตัว บริเวณไร่ - สวนของชาวบ้าน บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน หลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เร่งออกติดตาม พบว่าเป็นสีดอบริบูรณ์ และพบผู้เสียหาย จำนวน 3 ราย เเต่ผู้เสียหายไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายกับทางมูลนิธิฯ

On May 25, 2023, the Foundation staff in Lampang Province were notified that an elephant outside the area in the area of the farm and the villagers' garden near Mae Sao Reservoir, Mae Tha District, Lamphun Province. It was found that it was Sidor Boriboon , but the villagers did not claim damages to the Foundation.


Tuesday, May 30, 2023

ช้างลงกินโป่งเทียม

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดสกลนคร เข้าสำรวจการหากินของช้างพบร่องรอยของช้างมากินดินโป่งเทียมที่สร้างไว้ในป่า อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร

Sakon Nakhon Province field staff exploring the way of life of elephants, found traces of elephants eating salt licks  in the forest, Phu Phan National Park, Sakon Nakhon Province.
ออกสำรวจช้างบ้านน้ำลาด

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างฯ ประจำจังหวัดลพบุรี แคมป์หนองใหญ่ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบร่องรอยช้างออกบริเวณ บ้านน้ำลาด จ.น.ท.มคช.ร่วมกับ.สขป.นพป.หนองใหญ่เข้าตรวจพื้นที่ตามที่ชาวบ้านแจ้งที่บ้านน้ำลาดช้างได้กลับเข้าช่องเสือดังเดิมแล้ว 

On May 29, 2023, our field staff of Lopburi Province (Nong Yai Camp) Was informed by the villagers that elephant traces were found in the area of Ban Nam Lat, the Foundation's field staff joined the Nong Yai unit to inspect the area as the villagers informed. Found the trails of elephants had returned to the Chong Saur as before.Sunday, May 28, 2023

ผลักดันช้างนาทุ่งใหญ่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯ ประจำภาคสนามลพบุรี แคมป์ต้นน้ำ ได้เข้าไปติดตามผลักดันช้างที่ออกนอกแนวรั้วไฟฟ้า ที่บ้านนาทุ่งใหญ่  ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

On May 27, 2023, the staff of the Elephant Reintroduction Foundation at the Lopburi Province (Upstream Camp) has followed and pushed the elephants that went outside the electric fence line at Ban Na Thung Yai, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District Chaiyaphum Province.
Friday, May 26, 2023

ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรีได้เข้าตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เพื่อความพร้อมของการปฏิบัติหน้าที่ติดตามช้างและงานภาคสนามด้านอื่นๆ

On May 25, 2023, our Lopburi field staff attended the 2023 annual health check-up at Phakdi Chumphon Hospital. Chaiyaphum Province for the readiness of elephant tracking duties and other field work.


Thursday, May 25, 2023

รถคันใหม่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิฯ ได้รับบริจาครถจักรยานยนต์ใช้แล้วจำนวน 3 คัน จาก บริษัทไฮเวย์ จำกัด โดยส่งมอบเพื่อใช้งานภาคสนามในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง 

On May 24, 2023, the Foundation received a donation of 3 used motorcycles from Highway Co., Ltd. by delivering them for field task in Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary, Lampang Province. 

คุณสุบิน จำอินถา รับมอบรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้มาขนรถกลับแคมป์

เจ้าหน้าที่แคมป์ 1 รับรถจักรยานยนต์

เจ้าหน้าที่ แคมป์ 3 เข้ารับรถจักรยานยนต์

คุณพัฒน์ เจ้าหน้าที่แคมป์ 1 แม่ปอน ชอบมากและลองขับรถจักรยานยนต์คันใหม่