Thursday, December 30, 2021

ต้นกล้วยให้ช้าง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันขนต้นกล้วยขึ้นรถเพื่อนำมาเป็นอาหารเสริมให้ช้างแคมป์ 2 (แม่ยาว)

On December 30, 2021, the Foundation's field staff in Lampang Province helped to carry banana trees into the car to use as a food for elephants Camp 2 (Mae Yao).

Wednesday, December 29, 2021

อาหารสีดอโอเลี้ยง

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ตัดหญ้ามาเก็บไว้เป็นอาหารให้แก่สีดอโอเลี้ยงที่ผูกเลี้ยงอยู่ในขณะนี้

On December 29, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province mow the grass and store it as food for Sidor O-liang.


 


 

มอบปฏิทิน

 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี นำปฏิทินมอบให้กับผู้นำชุมชน   และหน่วยงานใกล้เคียงเนื่องในวันปีใหม่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต้นน้ำลำสนธิ

On December 29, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province present the calendar to the community leaders  and nearby departments on New Year's Day along with Lam Sonthi  forest protection officers.


ลาดตระเวน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับชาวบ้านที่มากรีดยางที่สวนยางและได้ลาดตระเวนไปถึงแนวรั้วไฟฟ้าด้านปางกระจา

On December 28, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province has issued a patrol to increase the confidence to the villagers who tap rubber at the rubber plantation and have patrolled to the electric fence line in Pangkraja
พังดอกรัก

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันผลักดันพังดอกรักออกจากสวนลำไยให้กลับเข้าป่าบริเวณลำห้วยแม่สะป้วด อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On December 27, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province helped push Pang Dok Rak out of the longan plantation to return to the forest in the area of Mae Sapuad Creek, Mae Tha District, Lamphun Province.
ร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านแม่ผึ้งบริเวณลำห้วยผายายประปาภูเขาร่วมกับผู้นำชุมชนและคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

On December 25, 2021, the Foundation's field staff in Lampang Province joined the Mae Phueng Village activity at Lam Huai Pha Yai Tap Mountain with community leaders and faculty and students from Lampang Rajabhat University.

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

The Foundation at Chaing Mai-Lampang Office has a New Year Party.

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม กรรมการมูลนิธิฯ
มอบของรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง

น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช กรรมการมูลนิธิฯ
มอบของรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง
พังสว่าง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบพังสว่างขณะออกลาดตระเวนบริเวณลำห้วยแม่ยาวจึงได้แบ่งกล้วยให้ช้างกิน

On December 22, 2021, the Foundation's field staff in Lampang province found Pang Sawang while patrolling  Mae Yao creek area, so they divided the bananas for the elephants to eat.
ตัดหญ้าแคมป์ 2

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 2 (แม่ยาว) ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงบริเวณรอบๆ แคมป์ 2 (แม่ยาว)

On December 22, 2021, the Foundation's field staff, Lampang Province, at Camp 2 (Mae Yao) helped mow the high grass around Camp 2 (Mae Yao).

ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ออกติดตามช้างในป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง

On December 20, 2021, the Foundation's field staff, Lampang Province, went out to track elephants in the forest around Mae Kiang Reservoir.
Tuesday, December 28, 2021

ผลักดันช้างกลับป่า

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ได้ช่วยกันติดตามช้างกลุ่มที่ออกจากป่าเมื่อเช้ามืด พบว่าเป็นกลุ่มช้างพังหัวดี โดยเจ้าหน้าที่ได้ผลักดันให้เข้าป่าลึกด้านปางกระจาแล้ว

On December 27, 2021, the Foundation's field staff together with the forest protection officers at Sublangka Wildlife Sanctuary Lopburi helped to follow a group of elephants who left the forest in the early morning. It was found that it was a group of Pang Huadee. The staffs have pushed the elephants to enter the deep forest in Pangkraja.


Monday, December 27, 2021

ช้างไปบ้านซับใหญ่

เช้ามืดวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจาก อบต.ซับใหญ่ว่าพบช้างลงมาที่บริเวณสวนยางพาราของชาวบ้าน ซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านกำลังกรีดยางกันอยู่ โดยชาวบ้านแจ้งว่ามากันหลายตัว เจ้าหน้าที่จึงประสานกันเพื่อมาตรวจสอบที่สวนยาง พบว่ามีถ้วยเก็บน้ำยางเสียหาย และกลุ่มช้างได้มุ่งหน้าไปทางปางกระจา โดยเจ้าหน้าที่จะตามรอยเพื่อไปผลักดันช้างให้กลับเข้าป่า 

Early in the morning on December 27, 2021, the field staff in Lopburi province notified by Sap Yai Subdistrict Administrative Organization said that an elephant came down to the area of ​​the villagers' rubber plantations which is when villagers are tapping rubber, the villagers said that many of elephants came. The staff then coordinated to come and inspect the rubber plantation. It was found that the rubber storage cup was damaged. and the group of elephants headed towards Pangkraja area. The staff will follow in the footsteps to fetch the elephants back into the forest.


บำรุงรักษารั้วไฟฟ้าวัดเขาประตูชุมพล

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ตัดหญ้าและนำกิ่งไม้ต้นไม้ที่หักโค่นออก ตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านวัดเขาประตูชุมพล จ.ชัยภูมิ

On December 25, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province had cut the grass and removed the fallen branches along the sufficiency electric fence on the side of Wat Khao Pratu Chumphon, Chaiyaphum Province.
 

Thursday, December 23, 2021

ตรวจรั้วด้านปางกระจา

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจพื้นที่ด้านปางกระจา พบเพียงร่องรอยช้างที่หากินตามแนวรั้วไฟฟ้า 

On December 22, 2021, the Foundation's field staff Lopburi Province has inspected the area of Pangkraja, they found only traces of elephants feeding along the electric fence.
 

ลาดตระเวน

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ออกตรวจลาดตระเวน ด้านบ้านซับชมพูและบ้านลำพาส ไม่พบร่องรอยการออกหากินของช้างในบริเวณนี้

On December 21, 2021, the Foundation's field staff issued a patrol Ban Subchompoo and Ban Lampas. No traces of elephants were found in this area.
 

ตรวจศูนย์ความรู้

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิ และคุณพิชัย ฉันทะวีระชาติ เข้าตรวจความเรียบร้อยของศูนย์ความรู้ช้างสัตว์ป่า และธรรมชาติ ที่ตกแต่งจนแล้วเสร็จ พร้อมด้วยทีมงานผู้รับเหมา บริษัทเซียมเวิร์ค จำกัด  โดยคุณอภิชาติ ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ร่วมตรวจในครั้งนี้ด้วย

On December 22, 2021, Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation and Khun Pichai Chanvirachart, Director of The Foundation check the Elephant, Wildlife and Nature Knowledge Center that has been decorated until it's finished. with a team of contractors Siam Work Company Limited by Khun Apichart Sriya, Head of Sublangka Wildlife Sanctuary also participated in this inspection.