Friday, October 22, 2021

ดูแลรั้วไฟฟ้า

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตฯ หน่วยต้นน้ำ ได้ช่วยกันตัดกิ่งไม้ และตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าด้านทิศเหนือของป่าซับลังกา ช่วงทิศตะวันออกจนแล้วเสร็จ
Thursday, October 21, 2021

แสดงความอาลัย

 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล อดีตกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ( 1 พ.ย. 2545 - 30 มิ.ย. 2559 )

Wednesday, October 20, 2021

พลายฉลาด

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกมายังไร่นาของชาวบ้าน (ลุงฉลาด) ที่บ้านเหวนางคำ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ โดยจากการตรวจสอบพบว่านาข้าวเสียหายจำนวนนึง โดยเจ้าหน้าที่ได้บันทึกความเสียหายเรียบร้อยแล้ววันรักต้นไม้


เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้-20 ตุลาคม 2564  พร้อมด้วยคุณอภิชาติ ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและเจ้าหน้าที่เขตฯ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี 
 

พลายฉลาดผู้นำทางแห่งป่าซับลังกา

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี พาสีดอโอเลี้ยงเดินตามแนวรั้วไฟฟ้าด้านเขาพังเหยเพื่อจะนำไปผูกเลี้ยงยังหน่วยต้นน้ำ ระหว่างทางพบว่ารอยที่พลายฉลาดนำต้นไม้มาพาดรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงหลายจุด และมีรอยของกลุ่มพังจารุณีและลูกออกนอกรั้วอีกด้วย แต่จากการแกะรอยเท้าช้าง พบว่าช้างได้กลับเข้ามาในเขตป่าซับลังกาแล้ว 

พังสว่างกินกล้วย

วันนี้ (20 ต.ค.64) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) พบพังสว่างกินต้นกล้วยบริเวณพื้นที่ใกล้แคมป์ 1 (แม่ปอน)

ผูกเลี้ยงสีดอโอเลี้ยงที่หน่วยต้นน้ำ

วันที่ 19 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้นำสีดอโอเลี้ยงจากจุดที่ออกด้านหนองใหญ่มาพักและผูกเลี้ยงที่หน่วยต้นน้ำก่อนระหว่างรอให้น้ำลดที่คอกรั้วไฟฟ้า และเพื่อการดูแลที่สะดวกและใกล้ชิดมากขึ้น 
 

Sunday, October 17, 2021

สีดอโอเลี้ยง

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาหน่วยหนองใหญ่ ได้ช่วยกันตามจับช้างสีดอโอเลี้ยงที่หลุดระหว่างผูกไว้ โดยช้างได้ทำความเสียหายแก่รถไถขนาดเล็กของชาวบ้าน 


 

Saturday, October 16, 2021

ความคืบหน้าศูนย์ความรู้ฯ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 บริษัท เซียมเวอร์ค จำกัด ได้นำอุปกรณ์ส่วนแสดงอวัยวะภายในของช้าง และ ส่วนอื่นๆ มาติดตั้งเพิ่มภายในศูนย์ความรู้ฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี


โอเลี้ยงจอมซน

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้นำสีดอโอเลี้ยงเข้าไปปรับพฤติกรรมในคอกรั้วไฟฟ้าเมื่อไม่กี่วันก่อน วันนี้ (15 ตุลาคม 2564) คุณวริศรา อุเทนสุต เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำจังหวัดลพบุรีได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภาคสนามฯ ว่าสีดอโอเลี้ยงได้ออกจากคอกรั้วไฟฟ้า และได้ออกไปนอกรั้วจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาแล้ว เจ้าหน้าที่จึงรีบติดตามและผูกไว้ชั่วคราว เพื่อแก้ไขคอกรั้วไฟฟ้าให้แล้วเสร็จก่อน

Tuesday, October 12, 2021

ปรับพฤติกรรมสีดอโอเลี้ยง

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้งานของระบบไฟฟ้าและตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีจึงได้นำสีดอโอเลี้ยงกลับเข้ามาปรับพฤติกรรมอยู่ในคอกรั้วไฟฟ้าบริเวณกิโลเมตรที่7 เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งตัดโซ่ออก โดยในคอกนี้โอเลี้ยงมีอาหารและน้ำกินอย่างพอเพียง


 

Monday, October 11, 2021

นำโอเลี้ยงเข้าป่าซับลังกา

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คุณวริศรา อุเทนสุต เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิฯ ประจำสำนักงานลพบุรี ได้รายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้นำสีดอโอเลี้ยงเข้ามาผูกเลี้ยงไว้ในป่าซับลังกาแล้วบริเวณซับหวาย หลังจากคอกรั้วไฟฟ้าพร้อมใช้งาน เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะนำสีดอโอเลี้ยงเข้าไปอาศัยอยู่ในคอกนั้น
งานนิทรรศการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 บริษัท เซียมเวอร์ค จำกัด ผู้ดูแลการตกแต่งจัดทำนิทรรศการภายในศูนย์ความรู้ฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ติดตั้งอุปกรณ์จัดแสดงเพิ่ม

 

ติดตามพลายพลัง

วันนี้ (11 ต.ค.64) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองออกติดตามพลายพลังบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง
Sunday, October 10, 2021

สีดอโอเลี้ยง

หลังจากที่สีดอโอเลี้ยงติดใจการออกเที่ยวเล่นนอกป่าซับลังกาโดยการช่วยเหลือพาหนีเที่ยวของพลายฉลาดอยู่หลายครั้ง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาหน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ได้ช่วยกันจับสีดอโอเลี้ยง แล้วมัดไว้ที่ไร่ของชาวบ้าน ในบริเวณที่มีน้ำและอาหารเพียงพอ (เจ้าของไร่ใจดีอนุญาตให้ใช้พื้นที่ชั่วคราว) ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามจะเข้าทำการตรวจเช็คคอกรั้วไฟฟ้า 5 ไร่ และตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้า แล้วจึงจะนำสีดอโอเลี้ยงไปอาศัยอยู่ในคอกนี้เพื่อปรับพฤติกรรมอีกครั้ง

 

Saturday, October 09, 2021

โอเลี้ยงมีพี่เลี้ยงพาหนีเที่ยว

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีรายงานว่า พลายฉลาดได้นำไม้มาพาดรั้วไฟฟ้าเป็นช่องทางให้สีดอโอเลี้ยงออกนอกป่าด้านบ้านโนนสวรรค์