Tuesday, May 31, 2022

พบสีดอบริบูรณ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้เข้าติดตามช้างบริเวณบ้านแม่สะป๊วด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้พบกับสีดอบริบูณ์ หากินบริเวณป่าในเขตบ้านแม่สะป๊วด ซึ่งบริเวณป่ามีน้ำและอาหารอุดมสมบูรณ์

On May 29, 2022, the Foundation's field staff Lampang Province had tracked the elephants around Ban Mae Sapuad, Mae Tha District, Lamphun Province. They found Sidor Boriboon living in the forest in  Mae Sapuad which the forest area has abundant of  water and food.
ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยต้นน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ช่วยกันซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าด้านปางกระจาที่เสียหาย เนื่องจากช้างได้ล้มต้นไม้ทับพาดสายไฟรั้วไฟฟ้า

On May 30, 2022, the Foundation's field staff Lop Buri Province together with the forest protection officers of the Upstream unit, Sublangka Wildlife Sanctuary helped to repair the damaged electric fence in Pang Kraja because the elephant has fallen over a tree over the wires of electric fences.

 

Monday, May 30, 2022

ติดตามพบพังโดเรมี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกติดตามช้าง โดยได้พบกับกลุ่มของพังโดเรมี และลูกๆ (พังจูน,พลายไอคิว,พังขิม)หากินบริเวณป่าปางชะม้อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

On May 29, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province have tracked the elephants, they meeting with a group of Pang Doremi and their children (Pang June, Plai IQ, Pang Khim) living in the Pang Chamoi forest in the Sublangka wildlife sanctuary.


Saturday, May 28, 2022

วัดเขาประตูชุมพล

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีช่วยกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเพิ่มที่วัดเขาประตูชุมพล เนื่องจากพลายฉลาดได้ออกมาบริเวณนี้บ่อยครั้ง

Our field staff at Lopburi province  build  more sufficiency electric fence at Wat Khao Pratu Chumphon because Plai Chalard often came out to this area.Wednesday, May 25, 2022

ส่งมอบภาพยนต์สั้น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะผู้จัดสร้างภาพยนตร์สั้น (หจก.เต็มบุญสตูดิโอ) ได้นำเสนอผลงานและส่งมอบภาพยนตร์สั้นที่เสร็จสมบูรณ์ ให้แก่คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นองค์ประกอบในศูนย์ความรู้ช้างสัตว์ป่า และธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

On May 24, 2022 short film production team (Temboon Studio Limited Partnership) has presented the work and delivered the completed short film to Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of the Foundation to be used for public relations and be a component in the Knowledge Center of Elephants, Wildlife and Nature, Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province.


Tuesday, May 24, 2022

พลายฉลาดอีกแล้ว

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ได้กลับไปที่บริเวณวัดเขาประตูชุมพล อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับแจ้งว่าพบร่องรอยช้างได้มาทำรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมแซมรั้วจนกลับมาใช้งานได้ดังเดิม

On May 23, 2022 our field staff in Lopburi Province has returned to the area of Wat Khao Pratu Chumphon one more time after being informed that traces of elephants were found, the elephant had damaged sufficiency electric fence. The staff has repaired the fence until it can be used as before.


 

ติดตามพลายฉลาด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกติดตามช้างพลายฉลาด ด้านบ้านเหวนางคำ ม. 12 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ จนกระทั่งช้างเข้าใกล้แนวรั้วไฟฟ้า แต่ช้างไม่ยอมกลับเข้าป่า

On May 22, 2022, the Foundation's field staff Lopburi Province has been tracking elephants on the side of Ban Hew Nang Kham, Village No. 12, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province, until the elephant approaches the electric fence line but the elephant refused to return to the forest. 

Monday, May 23, 2022

พลายฉลาดเข้าวัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งว่าพบรอยช้างที่วัดเขาประตูชุมพล จ.ชัยภูมิ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยหนองใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณนั้นช่วยกันติดตาม โดยพบรอยพลายฉลาดจากวัดเขาประตูชุมพลจนถึงป่าหินงาม ซึ่งจากการติดตามรอยพบว่าช้างได้กลับเข้าป่าแล้ว และมีรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเสียหายหลายจุด เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันซ่อมแซมจนใช้งานได้ปกติ 

On May 20, 2022 our filed staff at Lopburi Province was inform that found the trails of elephant at Pha tu-Chompol Temple so the staff with Nhong-Yai forest Protection Unit join together to track the elephant. They had been tracking elephant (Plai Chalard) from Pha tu-Chompol Temple to Pha Hin-Ngam which the trails told that the elephant went to the forest already. Then the staff help to restore the damage fence until it can work again.      

Thursday, May 19, 2022

ติดตามพลายฉลาด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ออกติดตามช้างพลายฉลาด หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบช้างออกมายังบริเวณพื้นที่บ้านนาทุ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและผลักดันช้างจนช้างได้เข้ามาใกล้ป่าแนวแล้ว

On May 19, 2022 The Foundation field staff at Lopburi Province with Sublangka Wildlife Sanctuary's ranger has been tracking elephants. After being informed by the villagers that an elephant was found in the area of Ban Na Thung Yai. They followed and pushed the elephants until the elephant had approached the forest.Wednesday, May 18, 2022

สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมสร้างรั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะแสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมกับขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ดอยผาเมือง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมกันเข้าสำรวจพื้นที่สำหรับสร้างรั้วไฟฟ้าในบริเวณลำน้ำแม่ยาว

On May 17th, Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation together with Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary and Foundation field staff survey the place to build sufficiency electric fence at Mea Yao Creek area.

สำรวจพื้นที่สำหรับเตรียมปล่อยพังทับเสลา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะแสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมกับขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ดอยผาเมือง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมกันเข้าสำรวจพื้นที่บริเวณพื้นที่สำหรับเตรียมปล่อยพังทับเสลาบริเวณลำห้วยแม่ยาว  โดยในบริเวณพื้นที่ มีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชอาหารเพียงพอเช่น ต้นไผ่ ผลไม้ป่า และมีน้ำสำหรับการดำรงชีพ เหมาะสำหรับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

On May 17th, Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation together with Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary and Foundation field staff have jointly surveyed the area around the place to prepare for Pang Tap-Salao in the area of ​​Mae Yao creek. There are enough food plants such as bamboo, wild fruits and water for their livelihood and suitable for releasing them back to nature.

ดูแลและประเมินลูกช้างพังทับเสลาและช้างแม่รับ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะแสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมกับขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ดอยผาเมือง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมกันเข้าดูเเลและประเมินลูกช้างพังทับเสลาและช้างแม่รับ (วาเลนไทน์) โดยผลการประเมิณทางร่างกายเบื้องต้นพบว่า มีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงดี ลักษณะผิว และขาปกติ และมีการรบริโภคอาหารเพิ่มมากขึ้นโดยลูกช้างพับทับเสลาได้กินหญ้าบาน่าและผลไม้ และมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ส่วนช้างแม่รับพังวาเลนไทน์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี

On May 17th, Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation together with Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary and Foundation staff assessed the baby elephant Pang Thap Salao and the adoptive elephant (Pang Valentine). They are in good health, skin and legs are normal, and their food intake increases. and have better behavior. As for  Pang Valentine is in good health too.รดน้ำดำหัว

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คุณสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหัวทุ่งพัฒนา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

On May 17, 2022, Mr. Subin Chamintha, Assistant Coordinator of Chiang Mai - Lampang Office, was a representative of the Foundation. Pouring water and offering blessings from the village headman of Hua Thung Phatthana Village, Hang Chat District, Lampang Province for auspiciousness in the beginning of the Thai New Year during Songkran Festival.