Monday, November 28, 2011

Patricia  Zim and Michael Clark (Film maker group) visit The Foundation at Chiang Mai and meet Assist. Prof. Chatchot Thitaram (Mor Bic),  our consulting veterinarian at Chiang Mai University.
คุณแพททีเซีย ซิมและคุณไมเคิล คลาก เข้ามาพบนายสัตวแพทย์ฉัตรโชติ ฑิตารามและเยี่ยมชมออฟฟิตของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่
Khun Gingkan Shingsomdee from Panorama Worldwide Co.,Ltd visits Sublangka Wildlife Sanctuary to collect informations about our elephants and The Foundation's work from our field staffs to make a documentary.   คุณกิ่งกาญจน์ สิงห์สมดี จากบริษัทพาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด เข้ามาดูพื้นที่และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการถ่ายทำสารคดีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

Saturday, November 26, 2011

Field staffs, Lampang Camp found group of elephants : Pang Pansa, Pang Phetchara, Plai Phalang and Plai Mitri at Mea Sapod Creek area, when they  saw our staffs they ran away to deep forest.
เจ้าหน้าที่พบพังพรรษา พังเพชรา พลายบริบูรณ์ พลายพลัง และพลายไมตรี อาศัยอยู่บริเวณลำห้วยสะป๊วด พอช้างกลุ่มนี้เห็นเจ้าหน้าที่ก็พากันวิ่งหนีเข้าป่าลึกไป
Plai Sumet, young bull elephant al Lampang  is having some creeping plant  near Meayao Reservoir.
พลายสุเมธ หากินใบไม้อ่อนๆ ที่เลื้อยพาดเถาวัลย์ อยู่ใกล้ๆ กับอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

Pang Gonthong Passed Away


Since 2006, Pang Gonthong was released and lived with Pang Saithong in Doi Phamaung Forest. When Pang Saithong passed away, Pang Gonthong lived alone in the forest and  lately she seldom went to field staff's camp. Our fields staff worried about that because of her old age and her digestive system ( she became thin  and her  dungs were coarse) so, they let her rehabilitated close to the camp. Finally Pang Gonthong passed away when she came to drink some water in Maepon Reservoir. 
พังก้อนทอง ช้างของมูลนิธิฯ ที่ปล่อยให้ใช้ชีวิตในป่าดอยผาเมือง ร่วมกับพังสายทอง ตั้งแต่เมื่อปี 2549 แต่เมื่อพังสายทองล้มจากไป หลังจากนั้นพังก้อนทองได้หนีออกจากป่ามายังแคมป์ของเจ้าหน้าที่อยู่หลายครั้ง จนทางมูลนิธิฯ ต้องผูกปรับพฤติกรรมไว้ เพื่อดูอาการ เนื่องจากพังก้อนทองได้ชราภาพ ร่างกายผอม และมีมูลหยาบเนื่องจาก ระบบการเคี้ยวทำงานไ้ด้ไม่ดี จนพังก้อนทองได้ล้มจากไปขณะที่ลงไปกินน้ำอยู่ในอ่างแม่ป๋อน
Assist. Prof. Chatchot Thitaram (Mor Bic),  and Dr.Taweepoke Angkawanich (Mor Tom) our consulting veterinarian let Khun Kingkan Shingsomdee from Panorama Worldwide to visit The Foundation at Lampang Camp for making a documentary about The Foundation's working. 
นายสัตวแพทย์ฉัตรโชติ ฑิตาราม และนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช พาคุณกิ่งกาญจน์ สิงห์สมดี จากบริษัทพาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด เข้ามาดูพื้นที่ในการถ่ายทำสารคดีของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

Thursday, November 24, 2011

Panghaey Mountain scenery, Sublangka Forest. 
บรรยากาศป่าซับลังกา (แนวเทือกเขาพังเหยถ่ายจากหอส่องสัตว์ กม.10)

Wednesday, November 23, 2011

Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation give an interview to Patricia Zim to make 10-years anniversary documentary  at observatory tower (KM.10), Sublangka Wildlife Sanctuary.
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ให้สัมภาษณ์กับทีมงานคุณแพททีเซีย ซิมและคุณไมเคิล คลาก ที่ถ่ายทำสารคดีครบรอบ 10 ปี มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ที่บริเวณหอส่องสัตว์ กม. 10 ในพื้นที่ป่าซับลังกา

Monday, November 21, 2011

Plai Somrak comes down to drink some water in Lamsonthi Creek. พลายสมรักษ์ลงกินน้ำในลำสนธิ
Mr. Chuphachai Keresrisakul, our field staff at Lobburi Camp considers Pang Jarunee's pregnancy.
นายศุภชัย คีรีศรีสกุล เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี สังเกตการตั้งท้องของพังจารุณี

Thursday, November 17, 2011

Pang Tukta, Lampang

Pang Tukta comes down to Maepon Creek to drink some water, which the water still flow through the creek. 
พังตุ๊กตาลงมากินน้ำบริเวณลำห้วยแม่ป๋อน ซึ่งในขณะนี้ยังมีน้ำในลำห้วยไหลตลอดสาย

Wednesday, November 16, 2011

Memorial Cemetery

Our field staffs at Lopburi are making memorial tomb markers for Pang Yai and Plai Sila at the cemetery in the forest near Plai lomsak tomb.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีช่วยกันวางป้ายหินอ่อนของพังใหญ่และพลายศิลา บริเวณเดียวกับของพลายหล่มสักเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับช้างที่ล้มในป่าซับลังกา

Thursday, November 10, 2011

At 10.00 AM on October, 31, 2011, The Foundation at Lampang Camp was inform that the villager found elephant's dead body in the forest, far from Maetha substation around 21 km. Our field staffs with Mor Sak (Doctor Phethisak Sombatphuthorn, veterinarian of elephant's hospital) and the rangers from Doi Phamaung Wildlife Sanctuary hurry up to that scene. By the dead condition, they suppose it is Pang Boonmeenan because of long tail, small tusk, size of body and also coarse dungs. Her Majesty Queen Sirikit  released Pang Boonmeenan (From WWF)  on February 10, 2001  in Doi Phamaung Forest. She was 60 years old, microchip number was 003-310-355. She had  lived with Pang Thongbai which she died on May, 2010 then Pang Boonmeenan lived alone until she passed away. 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. ทางมูลนิธิฯ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบช้างล้มอยู่ในป่าบริเวณลำห้วยแม่ยาว ห่างจากจุดหน่วยพิทักษ์ป่าแม่ทาประมาณ 21 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร นายสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลช้างลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เข้าไปตรวจสอบสภาพช้างโดยการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามและสัตวแพทย์ คาดว่าเป็นช้างชื่อพังบุญมีน่าน เนื่องจากข้อมูลอ้างอิงจากรายงานการติดตามช้างล่าสุดในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2554 และข้อมูลการใช้พื้นที่ที่ผ่านมา พบว่าพังบุญมีน่านใช้พื้นที่บริเวณลำห้วยแม่ยาว อีกทั้งมีการรวมกลุ่มกับช้างตัวอื่นบ้าง อาศัยอยู่ตัวเดียวบ้าง ทั้งนี้บริเวณพื้นที่ที่พบ มีร่องรอยของมูลช้างที่มีลักษณะหยาบ ลักษณะซากมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับตัวของพังบุญมีน่าน มีขนหางยาว และมีขนายอยู่ที่ตัวซากช้าง ซึ่งตรงกับลักษณะของพังบุญมีน่าน
พังบุญมี (น่าน) เป็นช้างที่ได้รับมอบจากโครงการ WWF (World Wildlife Fund) สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมรมชินีนาถ ทรงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 รหัสไมโครชิพ 003 – 310 – 355 อายุ 60 ปี หลังจากที่ปล่อยไปแล้วพังบุญมีน่านได้เข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับพังทองใบ และใช้ชีวิตอยู่ในป่าดอยผาเมือง และช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 พังทองใบก็ได้ล้มจากพังบุญมีน่านไป พังบุญมีน่านได้ชีวิตอยู่ลำพังในป่าลำพังตัวเดียว และจากไปด้วยอายุที่มากแล้ว

Wednesday, November 09, 2011

Pang BoonmeenoiPang Meaboonkeaw gave birth to a baby girl elephant named "Pang Boonmeenoi" at midnight on November 6, 2011 but Pang Boonmeenoi died without knowing the cause of death exactly. Veterinarian came to Sublangka to investigate the cause of death.  
พังแม่บุญแก้วได้คลอดลูกช้าง เพศเมีย ชื่อพังบุญมีน้อย ออกมาเมื่อกลางดึกของวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 แต่พังบุญมีน้อยได้เสียชีวิต โดยไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัด ซึ่งขณะนี้สัตวแพทย์ได้เข้ามาชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของพังบุญมีน้อยแล้ว
When our field  staffs found a group of elephants (Pang Pansa, Pang Phechara, PlaiBoriboon, Plai Phalang, Pang Malai and Plai Mitri), they were running away, therefore, only Pang Pansa Pang Phechara and Plai Boriboon were taken a picture.  
กลุ่มช้างพังพรรษา พังเพชรา พลายบริบูรณ์ พลายพลัง พังมาลัย พลายไมตรี พากันวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ขณะที่เข้าไปติดตามช้างในป่า ซึ่่งเจ้าหน้าที่สามารถเก็บภาพได้เพียง พังพรรษา พังเพชรา และพลายบริบูรณ์
Pang Tukta, an female elephant at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary is rehabilitating near pond 2 to collect her blood and waiting for next breed. 
พังตุ๊กตาปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณสระ ถึงสระ 2 ซึ่งอยู่ในช่วงเก็บเลือดเพื่อเตรียมเข้ารับการผสมพันธุ์

Sunday, November 06, 2011

Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of Elephant Reintroduction Foundation visits to observe our project at Sublangka Wildlife Sanctuary. Then talking with Mor tom (Doctor Taweepoke Angkawanich) , our consulting veterinarian, Patricia Sims and Michael Clark about their work.  
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เยี่ยมชมงานโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี โดยได้พูดคุยกับนายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช คุณแพททีเซีย ซิมและคุณมิเชล คลาก
Mor Tom  comes to check up elephants in Sublangka Wildlife Sanctuary. นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าตรวจสุขภาพช้างในโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Thursday, November 03, 2011

Plai Somchai shows off his handsome body. This time we are lucky because we seldom see him clearly .
พลายสมชายออกมาโชว์ความหล่อให้เห็น โดยนาน ๆ ครั้งจะได้เห็นพลายสมชายชัดชัดซักครั้งหนึ่ง