Tuesday, January 23, 2024

ต้นกล้วยของช้างแคมป์ 2

 วันที่ 21 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ แคมป์ 2 จัดหาต้นกล้วยเสริมให้สำหรับช้างผูกเลี้ยง แคมป์ 2 แม่ยาว 
จุดสกัดแม่ผึ้ง

 วันที่19 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองได้ซ่อมแซม และสร้างจุดสกัดช้างแม่ผึ้งที่ทรุดโทรมเครื่องกันหนาวเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้สนับสนุนเครื่องนุ่มห่มกันหนาวให้แก่เจ้าหน้าที่ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวร่วมทำแคมป์ป้องกันไฟป่า

 เมื่อวีนที่ 17 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมสร้างแคมป์ป้องกันไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเยี่ยมเจ้าหน้าที่ลำปาง

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จ.ลำปาง