Tuesday, January 23, 2024

ต้นกล้วยของช้างแคมป์ 2

 วันที่ 21 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ แคมป์ 2 จัดหาต้นกล้วยเสริมให้สำหรับช้างผูกเลี้ยง แคมป์ 2 แม่ยาว 
No comments: