Thursday, February 01, 2024

ต้อนรับสมาชิกใหม่ ลูกพังเมย์

 วันที่31ธันวาคม 2567  เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ แคมป์หนองใหญ่ เจอ รกช้างออกใหม่ เจ้าหน้าที่ ได้ออกติดตามช้าง กลุ่มดอกขาว แถวกม.13และได้พบช้างพังเมย์ออกลูกใหม่ เป็นช้างเพศเมีย ลูกช้างออกใหม่สุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์ดี


No comments: