Wednesday, February 07, 2024

ปรับพื้นที่หลังศูนย์การเรียนรู้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567  คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พร้อมด้วย คณะกรรมการ  คุณพิชัย ฉันทวีระชาติ และ พล.ต.ต. ชูเกียรติ ประทีประเสน เข้าสำรวจพื้นที่ปรับภูมิทัศน์หลังอาคารศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ 
No comments: