Sunday, February 11, 2024

เสริมอาหารช้างผูกปรับพฤติกรรม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้จัดหาต้นกล้วย เพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับพลายสมนึกหลังพบว่าพลายสมนึกนั้นได้ตกมันแล้วNo comments: