Sunday, February 11, 2024

ตกมันแล้ว

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้แจ้งว่าพลายสมนึกช้างผูกปรับพฤติกรรมประจำแม่ปอน เริ่มมีอาการตกมันแล้วNo comments: