Wednesday, June 30, 2010

Pang Lampang, our female elephant at Sublangka Wildlife Sanctuary. พังลำปางในป่าซับลังกา
Pang Jarunee, our lady elephant in Sublangka Forest. พังจารุณีสาวน้อยในป่าซับลังกา
Plai Chalard is playing dust with happiness in Sublangka Wildlife Sanctuary. พลายฉลาดกำลังเล่นฝุ่นอย่างมีความสุข
Plai Suthin is biting a tasty bark in Sublangka Forest. พลายสุทินกำลังแทะเปลือกไม้กินในป่าซับลังกา

Monday, June 28, 2010

Plai Srisakorn, our bull elephant in Sublangka Wildlife Sanctuary is happy with a lot of food. พลายศรีสาครกับความสุขในป่าซับลังกา
Pang Duern and Pang Dao are drinking water in Lamsonthi Creek. พังเดือนและพังดาว กำลังกินน้ำในลำสนธิ

Friday, June 25, 2010

"Youth Love the Forest"

Special Warfare Command, Somdet Phra Narai Military Camp holds "Youth Love the Forest" and has brought students to visit Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province. On this occasion, Khun Parichat gives apresentation to provide knowledge to the students about elephants and our work during June 23-24, 2010. วันที่ 23-24 มิถุนายน 2553 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ได้จัดอบรมโครงการเยาวชนรักษ์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ในการอบรมครั้งนี้ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้ให้คุณปาริชาติ จันทร์ครุฑ เจ้าหน้าที่ประสานประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างและการทำงานของมูลนิธิฯแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนรักษ์ป่า

Thursday, June 24, 2010

Pang Deejai and Pang Noklea, our 2 female elephants is rehabilitating in their new habitate at Phu Phan National Park.
 พังดีใจและพังนกแลกำลังปรับตัวกับสภาพป่าภูพานซึ่งเป็นที่อยู่แห่งใหม่

Wednesday, June 23, 2010

Our field staff brought our 3 elephants (Pang Malai, Plai Phalang and Pang Boonmee) back to the wild after 3 elephants have come to say goodbye to Pang Noklea and Pang Deejai. พังมาลัย พังบุญมี และพลายพลัง ที่พากันเดินทางออกมาส่งพังดีใจ และพังนกแล ไปยังอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนครแล้ว เจ้าหน้าที่ก็นำช้างทั้งสามไปปล่อยในป่าตามเดิม

Our 2 female elephants (Pang Nongnuch and Pang Namfon) are rehabilitating at Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary. พังนงนุช และพังน้ำฝน ปรับพฤติกรรมอยู่ในป่าดอยผาเมืองเช่นกัน ทั้งสองมีร่างกายสมบูรณ์ดี
A big group of our elephants :Pang Samran, Pang Sarah, Pang Pansa, Pang Phetchara, Plai Boriboon and Plai Mitri live in Doiphamaung Forest. พังสำราญ พังซาร่า พังพรรษา พังเพชรา พลายบริบูรณ์ และพลายไมตรี อยู่ในบริเวณพื้นที่ดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Tuesday, June 22, 2010

Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of Foundation joins "Arrow-Robinson bring elephants back home" at Robinson Department Store. Executives join to stamp their hand to elephant sculpture as a sign of helping an elephant back home at August 17, 2010 at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary.
พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมงานแถลงข่าว "โรบินสัน ร่วมกับแอร์โรว์ ช่วยช้างกลับบ้าน" ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันรัชดา ในงานนี้ผู้บริหารได้ร่วมกันพิมพ์ฝ่ามือลงบน Art sculpture ช้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการช่วยช้างกลับบ้านในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 อีก 1 เชือก หลังจากที่โรบินสัน ได้ร่วมมือกับแอร์โรว์ปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วจำนวน 2 ตัว ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปางเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา

Delivery of 5th and 6th Elephants to Phu Paan National Parkพิธีส่งมอบ-รับมอบช้าง จ.สกลนคร

Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation sends our 2 elephants to Khun Sombat Triwathsuwan, governor of Sakon Nakhon Province at the Delivery Elephant Ceremony "Pretest Releasing Elephant Project" according to royal initiative of Her Majesty Queen Sirikit at Phuphan National Park, Sakon. Nakhon. คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นำช้างเพศเมีย จำนวน 2 ตัว ได้แก่พังนกแลและพังดีใจส่งมอบให้กับคุณสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

Monday, June 21, 2010

พังดีใจและพังนกแล

Khun Sivaporn Dardarananda Secretary-General of The Foundation visits our 2 elephants before sending them to governor of Sakon Nakhon Province. คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เยี่ยมช้างพังดีใจและพังนกแล ก่อนส่งมอบให้กับผู้ว่าฯ จ.สกลนครในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 นี้

Sunday, June 20, 2010

Pang Duh (adoptive mother elephant) takes care Plai Chalard. ห่างออกไปก็พบพลายฉลาดและพังดุ(แม่รับพลายฉลาด)
Our field staff found Pang Nongmay lives with Pang Thongkam (adoptive mother elephant). เจ้าหน้าที่ภาคสนามอีกชุดติดตามช้างจนพบพังทองคำที่ได้แม่รับให้ลูกช้างคือพังน้องเมย์
And then our field staff found Pang Pornchita and Plai Suthin are digging wild potato to eat. ห่างออกไปพบพังพรชิตาและพลายสุทินกำลังขุดกินหัวมันใต้ดินใกล้กับโคนต้นไม้
Our field staff at Lopburi found Pang Yai and Pang Jarunee live together. 2 elephants are healthy. เจ้าหน้าที่ภาคสนามติดตามพฤติกรรมช้างพบพังใหญ่และพังจารุณีอยู่ด้วยกันในป่าซับลังกาและร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี
Our field staffs at Lampang restore roof at camp3.

เนื่องจากหลังคาแคมป์ 3 เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงนำเอาหลังคาที่เหลือจากการซ๋อมแซมมาปรับปรุงแคมป์ 3

Saturday, June 19, 2010

The Foundation has moved 2 females :Pang Deejai (38-year-old) and Pang Noklea (6-year-old) from Doi Phamaung Wildlife Sanctuary, Lampang to Phu Phan National, Park Sakon Nakhon Province to join "Pretest Releasing Elephant Project" according to royal initiative of Her Majesty Queen Sirikit. ทางมูลนิธิฯ ทำการขนย้ายพังนกแล และพังดีใจ จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเข้าร่วมโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปยังอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

Thursday, June 17, 2010

The party of "Elephant Smile Project" by the City Law Enforcement Department, Bangkok Metropolitan visit Sublangka Wildlife Sanctuary. Khun Parichart Jankurt, Coordinator gives a speech about our elephants and their rehabilitation behavior in Sublangka Wildlife Sanctuary to the party. โครงการช้างยิ้มของกรุงเทพมหานครนำคณะเจ้าหน้าที่เทศกิจและตำรวจในแต่ละสถานี เข้าดูกิจกรรมโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี โดยในครั้งคุณปาริชาติ จันทร์ครุฑ เจ้าหน้าที่ประสานงานจังหวัดลพบุรี ได้บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการฯ ให้กับคณะโครงการช้างยิ้ม

Wednesday, June 16, 2010

Pang Nongnuch and Pang Namfon join elephants friend group (Pang Sunee, Pang Dokrak and Pang Valentine). จากนั้นพังนงนุช และพังน้ำฝน ที่ทางมูลนิธิฯ ทดลองปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ออกมารวมกลุ่มอยู่กับพังสุนีย์ พังดอกรัก และพังวาเลนไทน์

Pang Sunee, Pang Dokrak and Pang Deejai , our 3 female elephants are grouping at Mae Pon Creek area, Doi Phamaung Wildlife Sanctuary. พังสุนีย์ พังดอกรัก และพังดีใจ รวมกลุ่มปรับพฤติกรรมบริเวณลำห้วยแม่ป๋อน
นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช เข้าไปตรวจสุขภาพพังดีใจและพังนกแลก่อนขนย้ายช้างทั้งสองไปอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

Tuesday, June 15, 2010

Our elephants: Pang Dokkaw is playing with Plai Chalard with happiness in Sublangka Wildlife Sanctuary. พังดอกขาวกำลังหยอกล้อกับพลายฉลาดอย่างมีความสุขในป่าซับลังกา
Our field staff found Plai Chumpol is drinking some water in a creek at Sublangka Wildlife Sanctuary. จากการติดตามพฤติกรรมช้างเจ้าหน้าที่ภาคสนามพบพลายชุมพลลงกินน้ำในลำน้ำสาขาในป่าซับลังกา

Sunday, June 13, 2010

Our field staff and Sublangka Forester are clearing and cleaning the area around the electric fence. เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาช่วยกันถางวัชพืชรอบแนวรั้วป้องกันช้างเพื่อเป็นการช่วยให้รั้วไฟฟ้าป้องกันช้างทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Saturday, June 12, 2010

A lot of butterflies at Phu Pan Forest. ผีเสื้อนานาชนิดในป่าภูพาน
Pang Nimnual comes to have some water in the creek at Phu Pan National Park. พังนิ่มนวลลงกินน้ำในลำน้ำป่าภูพาน
Pang Buathong (our elephant at Phu Pan National Park). พังบัวทองเดินหากินอาหารมาใกล้กับบริเวณรั้วป้องกันช้างแบบพอเพียงในพื้นที่ป่าภูพาน

Our field staff at Lopburi Camp found Pang Duern with 3 young elephants (Pang Dao, PangNarak and Seedor Doremon). เจ้าหน้าที่ภาคสนามอีกชุดหนึ่งก็ได้ติดตามพบช้างพังเดือนกำลังดูแลลูกช้างอีกสามตัวอยู่คือพังดาว พังน่ารักและสีดอโดเรมอน โดยแต่ละตัวมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

Seedor Somchai is runing to group with Pang Mae Boonkeaw's group. ไม่ห่างจากกลุ่มพังแม่บุญแก้ว พบสีดอสมชายกำลังวิ่งกลับมาหารวมกลุ่มด้วย

Then our field staff are continue tracking elephants until they found a big group of elephants (Pang Mae Boonkeaw, Pang Pornthita, Pang Nongple and Plai Suthin) at the mountain in Sublangka Wildlife Sanctuary.

หลังจากที่พบพังใหญ่ไม่นานเจ้าหน้าที่ภาคสนามก็พบช้างพังแม่บุญแก้ว พังพรชิตา พลายสุทินและพังน้องเปิ้ล อยู่ด้วยกันและร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

Our field staff found Pang Yai (a female elephant) is living alone in Sublangka Forest, she has a good health.

จากการติดตามพฤติกรรมช้างของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม พบช้างพังใหญ่หากินอยู่เพียงลำพัง โดยพังใหญ่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

Thursday, June 10, 2010

Our male and female elephant (Plai Somrak and Pang Nongple) are living together in Sublangka forest, Lopburi.

พังน้องเปิ้ลและพลายสมรักษ์ในป่าซับลังกา

Seedor Somchai, an our elephant is living in Sublangka forest with happiness. สีดอสมชายท่ามกลางธรรมชาติในป่าซับลังกา

Tuesday, June 08, 2010

Our female elephant: Pang Leelas was released to free roaming in the deep forest to practise to live in the wild. She is used to her new habitat and she is healthy too.

พังลีลาศทดลองปล่อยป่าเช่นกัน โดยพังลีลาศมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพป่าเป็นอย่างดี

Our elephant, Plai Sombat is rehabilitating at Mae Poo reservoir, he is playing mud. สีดอสมบัติปรับพฤติกรรมอยู่บริเวณลำห้วยแม่ปู
Our field staff has released Plai Phat back to the deep forest after his musth period was over.
หลังจากที่พลายพัทธ์หายตกมันแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยให้พลายพัทธ์กลับเข้าป่าใช้ชีวิตอิสระตามเดิม

Sunday, June 06, 2010

While our field staff at Lampang Camp are tracking elephants in the forest, they found our big group of elephants (Pang Sarah, Pang Pansa, Pang Phetchara, Plai Boriboon Plai Mitri and Pang Samran) are living at Mae Keang Creek area. Most of them are healthy. ในการติดตามช้างในป่าดอยผาเมือง เจ้าหน้าที่เข้าไปพบกลุ่มของพังซาร่า พังพรรษา พังเพชรา พลายบริบูรณ์ พลายไมตรี และพังสำราญ อยู่บริเวณลำห้วยแม่เกี๋ยง ช้างทุกตัวสุขภาพสมบูรณ์ดี