Sunday, November 30, 2014

Pang June พังจูน
Mor Taweepoke, DVM checks up Pang June's left foreleg, and give her some injection for relieving pain.
 น.สพ.ทวีโภค ตรวจดูอาการบาดเจ็บขาหน้าด้านซ้ายของพังจูน โดยเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามใช้ยาพ่นที่ขาพังจูนเพื่อลดอาการบาดเจ็บ

Implanting Microchip ฝังไมโครชิพ

On November 30, 2014, Mor Taweepoke, DVM implants microchip to a new baby elephant (Pang Narak's Son). น.สพ.ทวีโภค อังควานิช ทำการฝังไมโครชิพลูกช้างตัวใหม่ (ลูกพังน่ารัก) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พ.ย.2557

Saturday, November 29, 2014

Pang Noon


 Our field staffs found Pang Noon while they are tracking elephants at Meanai Creek Area.
  เจ้าหน้าที่พบพังนุ่นขณะติดตามช้างในป่า บริเวณลำห้วยแม่ใน

Having Fun

A group of elephant: Pang Tukta, Pang Dara, Pang Dongdao, Pang Kanya and Sidor Sombat enjoy swiming in Pond 1, Doiphamaung Wildlife Sanctuary.
พังตุ๊กตา พังดารา พังดวงดาว พังกันยา และสีดอสมบัติ ลงมาเล่นน้ำในสระ 1 บริเวณลำห้วยแม่ป๋อน

Sidor Adul


Sidor Adul  comes to drink water in Meayao Reservoir. สีดออดุลย์ ลงมากินน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

Pang MoonyaiOur field staff at Lampang found Pang Moonyai, she is healty.
เจ้าหน้าที่เข้าป่าติดตามช้าง พบพังมูลใหญ่ มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มาก

Plai Somnuk


Plai Somnuk live at Maepon Creek Area. พลายสมนึกอาศัยอยู่บริเวณลำห้วยแม่ป๋อน

Wednesday, November 26, 2014

A new baby
Pang Narak gives birth to a baby male elephant, both of them are healthy. เจ้าหน้าที่ภาคสนามรายงานว่า พังน่ารักคลอดลูกแล้วเมื่อคืนนี้ ลูกช้างน้อยสมาชิกใหม่แห่งซับลังกาเป็นเพศผู้ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูก

Wednesday, November 19, 2014

Visit Pang Pandao เยี่ยมพังปานดาว


Pang Pandao is getting better, her leg's swollen symptom is better but she is still  at Elephant Hospital.  
พังปานดาว มีอาการดีขึ้นมาก อาการบวมที่ขาลดลง เล่นซน ขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลช้าง

Thursday, November 13, 2014

หางขาดOur field staffs reported that Pang Huadee's tail was bit by Plai Chalard.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามรายงานว่า พังหัวดีถูกกัดหางขาด คาดว่าน่าจะโดนพลายฉลาดกัด

Stuffing Team


Stuffing Team : Mor Chalearmchad Somgird,DVM our consulting veterinarians, Miss Piyamas Kongtounk, Mr.Threrapong Potha, Mr.Inthorn Aunsan Mr. Aekachan Sonthonpit and students of faculty of veterinary medicine, Chiang Mai University.   ทีมสตาฟช้างน้อย นำทีมโดยน.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด, นางสาวปิยะมาศ คงถึง, นายธีระพงศ์ โปทา, นายอินทร อุ่นแสน,นายเอกฉันท์ สุนทรพิช และนักศึกษาคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Wednesday, November 12, 2014

A Group รวมกลุ่ม

3 elephants: Pang Wadsana, Pang Nongmai and Pang Earn group together at KM.8พังวาสนา พังน้องใหม่และพังเอิ้น หากินอยู่ด้วยกันบริเวณกิโลเมตรที่ 8

Restore A Road ปรับปรุงถนน


Sublangka Wildlife Sanctuary hires Noparattrang Co,ltd to restore  road in Sublangka Forest after it was damaged in rainy season. 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้ให้บริษัท นพรัตน์ตรัง จำกัด นำรถไถดันปรับพื้นถนนที่ชำรุดในฤดูฝน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่เขตฯ และเจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ 

Monday, November 10, 2014

Went Out of The Forest ช้างออกนอกพื้นที่


Our field staffs at Lopburi reported that elephants went out of the forest and damaged some of crops.  เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรี แจ้งว่า ช้างออกนอกพื้นที่และทำลายพืชสวนของชาวบ้านใกล้เคียง

Wednesday, November 05, 2014

Meeting - ประชุมแก้ไขปัญหาช้างออกนอกพื้นที่


Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary have a meeting about building electric fence at west side of the forest.  
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการสร้างรั้วไฟฟ้าในพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่ช้างมักออกนอกพื้นที่ในด้านนี้

Tuesday, November 04, 2014

Meaboonkeaw and Her SonToday we visit Pang Meaboonkeaw and her son, we found them stay in Lamsonthi creek at KM. 8-9. 

วันนี้เข้าไปดูพังแม่บุญแก้วและลูกช้างที่บริเวณ กม.ที่ 8-9 ใกล้ริมห้วยลำสนธิ แต่ไม่สามารถเข้าใกล้ช้างได้

Sunday, November 02, 2014

8th Baby Elephant - ลูกช้างตัวที่ 8Pang Meaboonkeaw gives birth to twin baby (1 male and 1 female) but we lost one female baby. Now Pang Meaboonkeaw takes care her left son near Camp 1 with our field staffs observation.     พังแม่บุญแก้วได้คลอดลูกช้างแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2557 เป็นแฝด แต่แฝดผู้พี่เพศเมียได้เสียชีวิต เหลือแต่แฝดน้องเพศผู้ ขณะนี้พังแม่บุญแก้วได้เลี้ยงลูกอยู่บริเวณใกล้ๆ กับแคมป์ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด