Tuesday, May 28, 2019

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และเฝ้าระวังช้างป่าปี 2562 จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังช้าง ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง โดยวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ได้จัด ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ยาม จ.ลำปาง โดยมี ว่าที่ร.ต.ฐนพงษ์  ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเป็นประธานเปิดโครงการฯและวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ได้จัด ณ ศาลาประชาชมหมู่บ้านแม่สะป้วด จ.ลำพูน โดยมีพล.ต.ต.ชูเกียรติ  ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นประธานเปิดโครงการฯ

During May 25-26, 2019, Elephant Reintroduction Foundation hold the Project of Elephants Training and Observation 2019 to people who live around the forest at  Meayam Forest Protect, Lampang.


 วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร.ต.ฐนพงษ์  ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองเป็นประธานเปิดโครงการฯ
On May 25, 2019, the ceremony was opened by Chief of Doiphamaung Forest 


 น.สพ.ทวีโภค  อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ให้ความรู้เรื่องคน/ช้าง/ป่า
 บริบทของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

 คุณวันเพ็ญ  พรินทรากูล วิทยากรจากสถาบันวิจัยหริภุญชัยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ให้ความรู้เรื่องคน/ช้าง/ป่า กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 6 หมู่บ้านในจังหวัดลำปาง
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 พล.ต.ต.ชูเกียรติ  ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธฯ 
เป็นประธานเปิดโครงการฯ
On May 26, 2019, the ceremony was opened by Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of The Foundation.  อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ  สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ให้ความรู้เรื่องคน/ช้าง/ป่า
 บริบทของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ .ลำปาง แนะนำตัวให้กับผู้เข้าร่วมอบรม
รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ให้ความรู้เรื่องคน/ช้าง/ป่า
 บริบทของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
 พล.ต.ต.ชูเกียรติ  ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธฯ มอบของที่ระลึกแก่  
อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ  สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
  พล.ต.ต.ชูเกียรติ  ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธฯ มอบของที่ระลึกแก่  
รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 คุณวันเพ็ญ  พรินทรากูล วิทยากรจากสถาบันวิจัยหริภุญชัยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ให้ความรู้เรื่องคน/ช้าง/ป่า กับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 พล.ต.ต.ชูเกียรติ  ประทีปะเสน รองเลขาธิการมูลนิธฯ มอบของที่ระลึกแก่  
 คุณวันเพ็ญ  พรินทรากูล วิทยากรจากสถาบันวิจัยหริภุญชัย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 4 หมู่บ้านในจังหวัดลำพูน


Monday, May 27, 2019

สำรวจพันธุ์ไม้


วันที่  26 พ.ค. 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ได้นำทางพานักวิจัยได้เข้าสำรวจต้นไม้ในป่าซับลังกาเพื่อเป็นข้อมูลในงานวิจัยพันธ์ุพืชอาหารช้าง

Our Lopburi field staffs guided the researcher to survey kind of plants in Sublangka forest.  

พังลำปาง

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรีได้นำพังลำปางมาผูกเลี้ยงปริเวณจุดสกัดตะเคียนโพรง เนื่องจากพังลำปางมักเดินออกนอกพื้นที่ป่าไปไร่ของชาวบ้าน

Our filed staffs at Lopburi led Pang Lampang to live at Takienprong Substation because of Pang Lampang usually went out of the forest.  พังดีใจล้ม

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา พังดีใจ ช้างชราเพศเมียล้ม(เสียชีวิต) ในป่าภูพาน จ.สกลนคร มูลนิธิฯ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร ได้นิมนต์พระสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พังดีใจ แล้วจึงทำการฝังร่างพังดีใจ 

Pang Deejai, an old female elephant at Phupan National Park passed away on May 21, 2019, Chief of Phupan Nationl Park with our field staffs made merit for her and buried her in the land of  Phupan forest.   


Wednesday, May 22, 2019

ทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านแม่สะแงะเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อมอบเป็นกองทุนให้กับหมู่บ้านแม่สะแงะ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

On May 21, 2019, Elephant Reintroduction Foundation with the villagers of Ban Mea Sangae host to provide a fund to Ban Mea Sangae, Mea Tha, Lampoon.Friday, May 17, 2019

สัตวแพทย์ดูแลสุขภาพช้าง

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้ส่งนายสัตวแพทย์ (หมอเก่ง) เข้าไปดูแลสุขภาพช้างพังดีใจ และพังนิ่มนวล ซึ่งเป็นช้างในโครงการทดลองปล่อยช้างคืนสู่ป่าในอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร

Sakol Nakorn Livestock sent the veterinarian (Mor Keng) to check up Pang Deejai and Pang Nimnaul at Phupan National Park, Sakol Nakorn.


ช้างสกลนคร


เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามติดตามช้าง พังบัวเงิน นิ่มนวล และพังดีใจซึ่งเป็นช้างในโครงการฯ ที่มีอายุมากแล้วที่อุทยานแห่งชาติภูพาน สกลนคร

On May 16, 2019, our Sakol Nakorn field staffs have tracked elephants in the forest, they found Pang Buangern, Pang Nimnual and Pang Deejai.


Tuesday, May 14, 2019

เจอช้างกลางดึก

เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบช้างจำนวน 1 ตัว บริเวณทางเข้าบ่อดินดำ เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันต้อนช้างจำนวน 1 ตัว ทราบว่าคือ พังนุงนุช กลับเข้าไปในป่า

In the middle of night on May 11, 2019, our Lampang field staffs were informed by the villager that they found an elephant at Buo Dindum therefore the staffs rush to fetch the elephant back to the forest. The elephant is Pang Nongnooch.
Monday, May 13, 2019

สีดอสุทินออกหากินนอกป่า

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีช้างออกมากินกล้วย ขนุน และได้เดินเหยียบกล้าข้าวโพดในไร่ของชาวบ้าน บ้านลำพาส
สีดอสุทิน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 62 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกมากินกล้วยและหักกิ่งมะม่วง ที่สวนติดกับป่าทางด้านปางกระจา โดยพบร่องรอยการพังรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงออกมา และกลับเข้าป่าไปแล้วคาดว่าเป็นสีดอสุทิน

On May 11, 2019, our elephants came to the garden which close to the forest and ate some of banana trees, broke mango trees. The staffs found the tracks of the elephant (Sidor Suthin) broke the sufficiency electric fence to go out and turn back to the forest already.  

ต้นมะม่วงเสียหาย

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าช้างได้ลงมาหักและกินมะม่วงน้ำดอกไม้จำนวนหลายต้นที่บ้านลำพาส เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าสำรวจความเสียหายพบร่องรอยช้างคาดว่าเป็นสีดอสุทิน

On May 10, 2019, our field staffs were informed that an elephant came to break  mango trees in the villager's garden, so our staffs visited to check the damages and found the trails of Sidor Suthin.