Friday, May 29, 2015

ลูกช้างตัวที่ 8
Our field staff at Sublangka Wildlife Sanctuary reported that Pang Nongple dropped her son at KM. 1  3 days ago. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามรายงานว่า พังเปิ้ลได้ออกลูกแล้ว เป็นตัวผู้ น่าจะคลอดมาได้ประมาณ 3 วันแล้วอยู่ที่บริเวณ กม. 1

Monday, May 25, 2015

หิวมากPlai Khumsab  พลายขุมทรัพย์กำลังดูดนมแม่หลังจากว่ายน้ำจนเหนื่อย

ช้างโขลงใหญ่
Group of elephants (Pang Huadee's Group) are swimming at Pond 2, Sublangka Wildlife Sanctuary. ช้างกลุ่มพังหัวดี กำลังเล่นน้ำที่สระ 2

บมจ.อัครา รีซอร์ตเซส สนับสนุนการทำงานมูลนิธิฯ


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการฯ รับมอบเงินบริจาค จากคุณปกรณ์ สุขุม ประธานบริหารเจ้าหน้าที่ บมจ.อัครา รีซอร์ตเซส จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 

Wednesday, May 20, 2015

การประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
มูลนิธิฯคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประชุมสามัญคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องเจ้าฟ้าวไลยลงกรณ์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัลเมอริเดียน เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

Thursday, May 14, 2015

Pang Dokkaw's Group


Pang Dokkaw, Pang Pompam, Pang Ple, Pang May and Plai Sublanka live at KM.2 on Panghauy Mountain. กลุ่มพังดอกขาว ป๋อมแป๋ม เปิ้ล เมย์และซับลังกา หากินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 2 เขาพังเหย

Tuesday, May 12, 2015

SCG มอบช้าง 1 ตัว


Khun Thanawong Areeratchakul, Vice president-Corporate Administration of The Siam Cement PLC  and Khun Pornpimol Marukathat    present a donation (2,500,000 bath) to Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary-General of The Foundation and Pol.Maj.Gen. Chookiat Prathipasen, Vice Secretary General of Foundation. 
คุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง บริษัทปูนซิเมต์ไทยจำกัด (มหาชน) และคุณพรพิมล มฤคทัต ตัวแทนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค 2.5 ล้านบาท แด่คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และพล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน รองเลขาธิการฯ เพื่อจัดหาช้างเข้าโครงการ สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยช้างเนื่องในโอกาสครบ 5 รอบ  อาคารสำนักงานใหญ่ 3 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

Friday, May 08, 2015

เจ้าหน้าที่ภาคสนามคนใหม่


Mr. Suphan Putima, our new field staff at Lampang. นายสุพรรณ พุทธิมา  เจ้าหน้าที่ภาคสนามคนใหม่ ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดลำปาง 

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนDr.Taweepoke Angkawanich and Khun Chonsaporn Chatuthai have monthly meeting with field staffs at Camp 1, Lampang.  
น.สพ.ทวีโภค อังควานิช คุณชลษพร ฉัตรอุทัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ที่แคมป์ 1 แม่ป๋อน 

งานประมูลภาพศิลปะICC International Public Co., Ltd. arranges  painting action to donate  to Elephant Reintroduction Foundation on  May 7, 2015 at Bangkok Art and Culture Centre. 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงานประมูลภาพศิลปะ ในโครงการ "แอร์โรว์ช่วยช้างกลับบ้าน" เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

Thursday, May 07, 2015

ช้างหน่วยย่อยสกลนคร


5 Elephants at Phapan National Park are Pang Ploy, Pang Deejai, Pangnoklea, Pang Buangern and Pang Buakeaw(wild elephant) live together. They take care each other when they found something strange.
ขณะนี้ช้างทั้ง 5 ตัวที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร ได้แก่ พังพลอย พังดีใจ พังนกแล พังบัวเงิน และ พังบัวแก้ว(ช้างป่า) อาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งจะมีการระวังภัยให้กันและกันเมื่อพบเห็นคน ก็จะร้องเตือนและเข้ารวมกลุ่ม  

Tuesday, May 05, 2015

เฝ้าระวังและสกัดช้าง

Our field staffs were inform that an elephant went to village and damaged some plants so last night they went to cut off elephants and fetch them to Sublangka Forest. 
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีช้างเข้าไปในพื้นที่การเกษตรทำให้เกิดความเสียหาย เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลังออกเฝ้าระวังและผลักดันช้างให้กลับยังพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาต่อไป