Monday, August 31, 2020

ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ร่วมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี 

On August 28, 2020 Elephant Reintroduction Foundation  joined Sublangka Wildlife Sanctuary to the forest planting on the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s 88th Birthday Anniversary, Sublanka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province. 

Thursday, August 27, 2020

ตัดหญ้าเส้นทางลาดตระเวน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงบริเวณริมขอบทางลาดตระเวนภาคในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา 

On August 26, 2020 Our Lopburi field staff cut high grass along the survey road in Sublangka forest. 
 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณป่าห้วยจำลา บ้านทุ่งหลวง หมู่ 5 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

Foundation field staff in Lampang Province joined the Reforestation Project in honor of Her Majesty Queen Sirikit,  On August 27, 2020, at Ban Huai Chamla, Ban Thung Luang, Moo 5, Muang Yao Subdistrict, Hang Chat District, Lampang Province.


Wednesday, August 26, 2020

ช้างออกที่บ้านซับยาง

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ที่ได้รับแจ้งว่ามีช้างออกนอกพื้นที่ที่บ้านซับยาง จึงเข้าตรวจสอบ พบว่าเป็นสีดอสุทินที่หากินอยู่บริเวณนี้ และจากการตามรอยพบว่าได้กลับเข้าป่าไปทางด้านปางกระจา

On August 23, 2020,our Lopburi field staff  had been informed that there were elephants out of the area at Ban Subyang therefore examined and found that Sidor Sutin was living in this area. And from the track, it was found that he had returned to the forest to Pang Kraja side.
 

เฝ้าระวังช้างด้านวิเชียรบุรี

หลังจากที่มีการแจ้งช้างออกในบริเวณนี้ คืนวันที่ 23 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำหน่วยตะเคียนโพรง จึงได้ออกตรวจเฝ้าระวังช้างที่บ้านซับยาง อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูณ์ โดยระหว่างทางพบรถจักรยานยนต์ที่คาดว่าจะเป็นนายพรานจอดทิ้งไว้ริมป่า

After the elephants were notified in this area on the night of 23 August 2020, the Foundation field staff Takhian Phong Camp Therefore issued to monitor elephants at Ban Sap Yang, Wichian Buri. On the way, found a motorcycle expected to be a hunter parked on the edge of the forest.

 

ตัดหญ้ารั้วไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงช้างต้นพลายบุญเลิศช่วยกันตัดหญ้าและดูแลแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณใกล้เคียงกับโรงช้างต้นพลายบุญเลิศ

On August 25, 2020, the Foundation field staff in Lampang Province, together with staff of the Chang Ton Plai Boonlert Plant, helped mow the grass and maintain sufficiency electric fence in the vicinity of the Ton Plai Boonlert Elephant Plantation.ช้างกลุ่ม 14 ตัว

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบช้างกลุ่มจำนวน 14 ตัว ได้แก่ พังดอกรัก พังวาเลนไทน์ พังสุพรรษา พังนงนุช พังกันยา สีดอไมตรี พังเพชรา พังวิด้า พังดวงดาว พังดวงใจ พังปานดาว พังดาวเสาร์ พังหนึ่ง และพังดอกแก้ว ซึ่งช้างกลุ่มดังกล่าวได้ลงมาหากินบริเวณโรงช้างต้นพลายบุญเลิศ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จึงได้ช่วยกันต้อนช้างเข้าไปในป่า

On August 24, 2020, Lampang field staff found group of 14 elephants, Pang Dokrak, Pang Valentine, Pang Supansa, Pang Nongnuch, Pang Kanya, Sidor Maitri, Pang Phetchara, Pang Vida, Pang Dongdao, Pang Dongjai, Pang Pandao, Pang Daosao, Pang Nhaung, and Pang Dokkeaw. In which the groups of elephants have come down for food at the Chang Ton Plai Boonlert, Foundation field staff therefore helping to drive the elephants into the forest.
Monday, August 24, 2020

ตัดหญ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงรอบๆ แนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณแปลงปลูกพืชอาหารช้างติดกับสระ 1 (แม่ปอน)

Our Lampang field staffs help mow the higher grass around sufficiency electric fence line at the elephant food plantation next to the pool 1 (Mae Pon).
Friday, August 21, 2020

พบกลุ่มช้าง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบกลุ่มช้างจำนวน 9 ตัว ได้แก่ พังดอกรัก พังสุพรรษา พังนงนุช พังเพชรา พังดวงดาว พังดวงใจ พังปานดาว พังดารา และพังลดา ใกล้บริเวณสระ 2 ในพื้นที่แคมป์ 1 (แม่ปอน)

On August 20, 2020, Our Lampang field staff found a group of nine elephants: Pang Dokrak, Pang Supansa, Pang Nongnooch, Pang Phetchara, Pang Dao, Pang, Duangjai, Pang Pandao, Pang Dara, and Pang Lada near Pool 2 in the camp area.พังสุพรรษา และพังนงนุช


ตัดหญ้าบาน่าให้พังจันดี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ตัดหญ้าบาน่าเพื่อเป็นอาหารสำหรับพังจันดีที่รักษาอาการบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง

On August 20, 2020, our Lampang field staff cut Bana grass for food for Pang Jandee who healed injuries at Elephant Hospital, Lampang Province.

Tuesday, August 18, 2020

ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง เตรียมเดินทางเข้าป่าเพื่อติดตามช้างประจำเดือน

On August 17, 2020, the Foundation field staff, Lampang Province prepare  to track the monthly elephants.Monday, August 17, 2020

ฝึกงาน

นายบันหยด เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ฝึกสอนเจ้าหน้าที่คนใหม่ให้เรียนรู้อุปนิสัยช้างและการดูแลช้าง และให้ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานภาคสนาม

Mr. Banyod the Foundation field staf, Lopburi Province train new staff to learn about elephant behaviour and care for them. And give knowledge necessary for field work.


 

บำรุงรักษาแนวรั้วไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีช่วยกันตัดหญ้าและดูแลแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณด้านวัดเขาประตูชุมพล จ.ชัยภูมิ

Our Lopburi field staff, helping to cut the grass and maintain the sufficiency electric fence at Wat Khao Pra Tu Chompol, Chaiyaphum Province.


 

Friday, August 14, 2020

มูลนิธิร่วมฟังเสวนา

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมฟังเสวนา จาก ล.ลิง ถึง ช.ช้าง จะก้าวไปกับโลกแบบ ท.ไทย หรือจะเอายังไงกับ ท.เทศ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 14 ส.ค. 63 ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 Elephant Reintroduction Foundation attend the talks "From Lor Ling to Chor Chang" by the Tourism Authority of Thailand on 14 August 2020 at the multipurpose room. 1st floor Bangkok Art and Culture Center.

Thursday, August 13, 2020

ล้อมรั้วลวดหนาม

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ช่วยกันล้อมรั้วลวดหนามบริเวณแหล่งน้ำห้วยแม่เลียง (ห้วยม่วง)

OurLampang field staff with  Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary help to build a barbed wire fence around the Huai Mae Liang water source (Huai Muang).น้ำป่า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรีได้รายงานว่ามีฝนตกหนักเมื่อเย็นวานจนเกิดน้ำป่าไหลกัดเซาะถนนดินทางเข้าแคมป์ตะเคียนโพรงเสียหาย จนรถยนต์ไม่สามารถขับผ่านได้

Our Lopburi field staff  reported heavy rains last evening that caused wild water to erode roads and damaged the entrance of Takhian Khong Camp until the car could not drive through.


 

Wednesday, August 12, 2020

ถวายพระพร 12 สิงหาคม

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา (หน่วยต้นน้ำลำสนธิ) ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Our Lopburi field staff and Sublangka Wildlife Sanctuary (Lamsothi Water Source) Participated in the blessing on the occasion of Her Majesty Queen Sirikit the Queen mother's Birthday, 12 August 2020.

ถวายพระพร

เจ้าหน้าภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปาง ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Our Lampang field staff made a blessing on the occasion of Her Majesty Queen Sirikit's Birthday, 12 August 2020.