Monday, April 30, 2018

พลายฉลาดโชว์เดี่ยว
ชาวบ้านได้แจ้งว่ามีช้างออกที่บ้านน้ำอ้อม ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ภาคสนามฯ จึงออกติดตามพบว่าเป็นพลายฉลาด จึงได้ไล่สกัดเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
Our field staffs fetch Plai Chalard back to the forest after a villager  informed that he found an elephant at Ban Nam-aom, Tambon Yangsao, Vichainburi District, Phetchaboon Province.    
ผลงานพลายสุทิน


เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 พลายสุทินได้ไปที่หมู่บ้านซับชมพู และเข้าไปกินกล้วยในสวนของชาวบ้านละแวกใกล้เคียง ซึ่งขณะนี้ช้างได้เข้าป่าไปเรียบร้อยแล้ว
On Friday, April 27, 2018, Plai Sutin went to Ban Subchompho to eat bananas.   


Friday, April 27, 2018

ตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงนายอนาวิล และนายชนกชน เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ตรวจความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณด้านหลังศูนย์บริการประชาชน กระแสไฟยังทำงานได้ตามปกติ 
Mr. Anawin and Mr. Chanokchon, our Lampang field staff check sufficiency electric fence at Khuntal Highway Service Center.

ห้วยแม่เกี๋ยงเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมืองตรวจดูช้างบริเวณลำห้วยแม่เกี๋ยง แต่ไม่พบช้างพบเพียงร่องรอยการหากินของช้างเท่านั้น
The Foundation join with Doi Phamaung Wildlife Sanctuary to survey trails of elephants at Meakieng Creek area.

Thursday, April 26, 2018

ต่อเติมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามไปตรวจดูความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงฝั่งลำพาส และต่อเติมรั้วแบบพอเพียงเพื่อกั้นช้างออกฝั่งปางกระจาเพิ่มเติม

Our field staffs check sufficiency electric fence at Lampast area and build more the fence at Pangkraja area. 

Monday, April 23, 2018

รดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ จ.ลำปาง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง นำสิ่งของ (ยาสามัญประจำบ้าน) เข้ารดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ของภาคเหนือแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างออกนอกพื้นที่รอบ ๆ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนที่อาศัยรอบ ๆ พื้นที่
The Foundation at Lampang handle water-pouring ceremony with subdistrict headman, headman and people who live near the sanctuary.
บ้านหัวทุ่งพัฒนา
Ban Hauthung Patthana


ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าแข ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา
Headman of Ban Phakhea, Tambon Lhaihin, Koaka District 

กำนันต.เสริมขวา 
Subdistrict Headman of Tambon Sermkhaตำบลเมืองยาว
Subdistrict Headman of Tambon Maungyao 


อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Meatha District, Lampoon Province

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
Doi Phamaung Wildlife Sanctuary

ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
Ban Measao's Village Headman, Meatha District, Lampoon Province.

สีดอมารวย


พบสีดอมารวยหากินบริเวณลำห้วยแม่เกี๋ยง
Sidor Maruay lives at Meakieng Creek area.

Sunday, April 22, 2018

กล้วยสำหรับบัวขาวเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี จัดซื้อกล้วยน้ำว้าเก็บไว้สำหรับทยอยนำไปให้พลายบัวขาวกิน(ลูกของพังบัวคำ)
Our Lopburi field staffs buy bunch of bananas for Plai Buakao(Pang Buakan's baby).

Saturday, April 21, 2018

อยากกินกล้วย

 พบร่องรอยช้างออกนอกพื้นที่ ที่บ้านซับใหญ่ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
Found an elephant's trail at Ban Subyai, Tambon Wangthong, Pakdeechumpol District, Chaiyaphom Province.และในวันเดียวกัน พบว่ามีช้างออกนอกพื้นที่อีกหนึ่งจุด ที่บ้านตะเคียนโพรง ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ คาดว่าช้างที่ออกไปนอกพื้นที่อาจจะเป็น พลายฉลาด หรือ พลายสุทิน
And we found elephant's trails at Ban Takienprong too.


Friday, April 20, 2018

ช้างซับลังกา


ช้างพังวาสนา พังเอิ้น พังพรธิตา พังน้องใหม่กับลูก และสีดอสุทัศน์หากินบริเวณ สระน้ำ กม.12 ป่าซับลังกา

Pang Wadsana, Pang Earn, Pang Pornthita, Pang Nongmai with her baby and Sidor Suthas live at the pond at Km.12 of Sublangka Wildlife Sanctuary.  

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เข้าซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านบ้านหนองใหญ่ จ.ชัยภูมิ หลังจากที่ตรวจพบว่ามีต้นไม้ล้มทับรั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นผลจากพายุฤดูร้อน
Our Lopburi field staff are restoring sufficiency electric fence at Ban Nhongyai, Chaiyaphom Province. The fence broke after heavy summer storm.   

Wednesday, April 18, 2018

ลูกช้างพบลูกช้างเกิดใหม่ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง จ.ลำปาง คาดว่าเป็นลูกของพังดารา ยังไม่ทราบเพศที่แน่ชัด เนื่องจากเกิดในช้างกลุ่มใหญ่ มีแม่รับช่วยดูแลจำนวน 8 ตัว ได้แก่ ช้างพังเพชรา พังหนึ่ง พังตุ๊กตา พังดอกแก้ว พังดวงดาว พังดารา พังปานดาว และพังคำดี และช้างยังไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้ จากการสังเกตคาดว่าช้างได้เกิดมาหลายวันแล้วเนื่องจากมีท่าทางการเดินที่คล่องแคล่ว 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จะเข้าป่าเพื่อติดตามเพศและแม่ของช้างอีกครั้ง

Found new born baby elephant at Doi Phamaung Forest, expected that Pang Dara's but not know the gender of the baby elephant exactly. This is a big group of elephants (Pang Phetchara, Pang Nhung, Pang Tukta, Pang Dokkaew, Pang Dongdao,Pang Dara, PangPandao and Pang Kamdee) so our field staff can not to stay close to the elephant to check it.