Tuesday, July 31, 2018

ต้อนรับ "พลายไอคิว" ลูกช้างตัวใหม่ของปี 2561

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2561 เจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามช้างทางฝั่งตะวันออก จากปางชะม้อย ไปยังช่องกระ โดนทางด้านทิศใต้ จึงเจอช้างกลุ่มพังโดเรมี ซึ่งปกติจะมีกันอยู่ 3 ตัว คือ พังเดือน พังโดเรมีและลูก (พังจูน) จากการสังเกตุของเจ้าหน้าที่ภาคสนามพบว่า มีลูกช้างเพิ่มมาอีก 1 ตัว มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นลูกของพังโดเรมี คาดว่า ลูกช้างน่าจะเกิดมาได้ประมาณเกือบ 2 เดือนแล้ว จึงนับได้ว่าเป็นลูกช้างตัวที่ 4 ของปี 2561

พังโดเรมี : ปัจจุบันมีอายุ 41 ปี เป็นช้างที่เข้าร่วมโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติเมื่อเดือนตุลาคม 2548 หลังจากมูลนิธิฯ ได้ทำการปรับพฤติกรรมแล้ว จึงได้ทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 โดยพังโดเรมีได้ให้ลูกช้างตัวแรกเป็นเพศเมีย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ชื่อ "พังจูน" ปัจจุบันอายุ 4 ปี และตัวที่ 2 เป็นเพศผู้คาดว่า น่าจะเกิดประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน 2561 จากรายงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามคาดว่า พลายฉลาดน่าจะเป็นพ่อของลูกช้างตัวนี้ มูลนิธิฯ จึงตั้งชื่อให้ลูกช้างตัวนี้ว่า "พลายไอคิว"เฝ้าระวัง

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2561 เจ้าหน้าที่ได้ออกลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังช้างออกนอกพื้นที่ฝั่งตะวันตก ซึ่งขณะนี้ข้างโพดกำลังออกฝัก (บ้านโคกกรวด) แต่ไม่พบร่องรอยช้าง เจอเพียงมูลช้างซึ่งเป็นร่องรอยเก่า
On July 30, 2018, our filed staffs surveyed  to observe the elephants at the west of Sublangka Forest, they found only old tracked of elephant's dung.2 แม่ลูก

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามเจอพังบัวคำพาลูกชายพลายบัวขาวหากินกันอยู่สองตัวบริเวณเขาผากลาง ช่วงประมาณกิโลเมตรที่ 5
On July 29, 2018, our field staffs found Pang Buakam and Plai Buakao live at Phaklang Mountain around km.5, Sublangka Forest.Saturday, July 28, 2018

Long Live The King

28 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Long Live The King Rama X. His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.
The Management and Staff of Elephant Reintroduction Foundation.


Wednesday, July 25, 2018

จักรยานยนต์


  มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดซื้อจักรยานยนต์มือสอง จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในงานภาคสนามติดตามช้าง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา โดยทางบริษัทไฮเวย์ได้ช่วยจัดส่งให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
The Foundation Provides 2 motorcycles to Lopburi office for tracking elephants. Hiway Co.,ltd supports to deliver to Sublangka Wildlife Sanctuary. 

Monday, July 23, 2018

Visit Camp 2 in Lampang

เมื่อวานนี้คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ คุณพิชัย ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิฯ และ อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ  สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปางที่แคมป์ 2 (แม่ยาว)

Khun Sivaporn  Dardarananda, Director and Secretary General, Khun Pichai Chanvirachart, Director and Dr.Chaleamchat  Somgird DVM. visited our field staffs at Camp 2 (Mae Yaw) in Lampang .


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังช้างป่า จ.ลำปาง ปี2561


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังช้างตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง
ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาล แห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ปี 2561 วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
ลงทะเบียนอบรมในช่วงเช้าโดยน้องๆ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  พิธีเปิดโดย ว่าที่ร้อยตรี ฐนพงษ์  ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง


คุณศิวะพร  ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและคุณพิชัย  ฉันทวีระชาติ กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ถ่ายภาพร่วมกับ
ว่าที่ร้อยตรี ฐนพงษ์  ปุรินทราภิบาล หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง
 
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการและบรรยายประวัติความเป็นมาของโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
จังหวัดลำปาง โดยคุณศิวะพร  ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ


 อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ  สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและระบบนิเวศน์ป่าไม้พักรับประทานอาหารว่าง
 ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ  ทิตาราม นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ให้ความรู้เรื่องชีววิทยาช้าง พักรับประทานอาหารกลางวัน


อบรมช่วงบ่าย น.สพ.ทวีโภค  อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ 
ให้ความรู้เรื่องการศึกษานิสัยและพฤติกรรมของช้าง


 คุณสุบิน  จำอินถา เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน
และการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่อยู่ในพื้นที

พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
 บ้านทุ่งหลวง จ.ลำปาง
 บ้านแม่ยามเหนือ จ.ลำปาง
บ้านเวียงใต้ จ.ลำปาง 
 บ้านใหม่สันป่าตึง จ.ลำปาง
 บ้านทาดอยแก้ว จ.ลำพูน
น้องๆ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กล่าวสรุปการอบรมและพิธีปิด
โดยคุณศิวะพร  ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ