Wednesday, November 30, 2022

ลาดตระเวน

คืนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ออกตรวจรั้วไฟฟ้า ด้านหนองใหญ่ ซึ่งมีช้างออก 1 จุด โดยได้จุดประทัดไล่ผลักดันให้ช้างกลับเข้าป่า วันรุ่งขึ้นจึงได้ออกซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงตรงจุดที่ช้างออกนั้น 

On the night of November 29, 2022, the field staff checked the electric fence on the Nong Yai side, where there was 1 point that elephant came out , so they use firecrackers  to fetch the elephants back into the forest. The next day, he set out to repair the sufficiency electric fence at the point where the elephant left.
 

Monday, November 28, 2022

ช้างออกบ้านสะพานหิน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ ได้ออกสำรวจความเสียหายที่ช้างได้ออกมาทางด้านบ้านสะพานหิน ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นกลุ่มช้างจำนวน 3-4 ตัว 
On November 28, 2022, Foundation staff of Lopburi Province together with the Nong Yai Forest Protection Unit surveyed the damage that the elephants had come out on the side of Ban Saphan Hin, Pong Nok Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province, which was a group of 3-4 elephants.


อาหารสีดอโอเลี้ยง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้สำรวจรั้วไฟฟ้าฝั่งปางกระจาพบว่ามีหญ้าขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้า โดยขากลับได้ตัดต้นกล้วยป่าไว้สำหรับเป็นอาหารให้สีดอโอเลี้ยง

On November 27, 2022 our field staff at Lopburi Province surveyPang Kraja electric fence area found high grass along the fenc and they cut wild banana trees for Sidor O-Lieng too. 
 

หมอกหนา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รายงานว่าในช่วงนี้หมอกลงหนา และมีแสงแดดน้อย ทำให้แผงโซลาเซลล์ของรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงทำงานได้ไม่ดีนัก จึงต้องออกตรวจตามแนวรั้วบ่อยขึ้น

On November 26, 2022, Foundation field staff of Lopburi Province reported that during this period the fog was thick and there is little sunlight makes the solar panel of the sufficiency electric fence work very poorly. Therefore the staff have to check along the fence more often.
 

ช้างออกที่ห้วยหินฝน

เช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากหน่วยต้นน้ำลำสนธิว่ามีช้างออกที่ด้านหลังวัดตลาดห้วยหินฝน เจ้าหน้าที่จึงออกสำรวจ พบว่ามีความเสียหายแก่ต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกไว้ และได้ติดตามรอยต่อพบว่ามีจำนวน 3-4 ตัว ได้เดินไปทางด้านเหวนางคำ โดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นช้างกลุ่มใด

On the morning of November 25, 2022, the foundation field staff of Lopburi Province was informed by the Lam Sonthi  Unit that there was an elephant at the back of the Huay Hin Fon market. So the staffs  went out to explore. It was found that there was damage to the planted of the villagers. And form tracking, it was found that there were 3-4 of them walking towards to Heil Nang Kham. The staff are still unable to identify this group of elephants.
 

ช้างออกนอกพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ยาม

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้รับเเจ้งจากชาวบ้านว่าพบช้างออกนอกพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาม หลังจากได้รับเเจ้งหน้าหน้าที่ได้เร่งออกผลักดันช้าง

On November 26, 2022, Foundation field staff was informed by villagers that elephants were found out of the area around Mae Yam Reservoir. After receiving the notice, the staffs rushed out to push the elephants back to forest.

ผลักดันกลุ่มพังนุ่น

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ผลักดันช้างกลุ่มพังนุ่นเข้าป่า

On November 26, 2022, the Foundation's field staff in Lampang province pushed group of Pang Nhoon back to the forest.


ผลักดันพลายพลังเข้าป่า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้ผลักดันพลายพลังเข้าสู่ป่าหลังจากพบว่าพลายพลังออกนอกพื้นที่ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังพบว่าพลายพลังมีอาการตกมัน

On November 25, 2022, the foundation field staff He had pushed Plai Phalang into the forest after discovering that Plai Phalang was out of the area. In addition, the staff also found that Plai Phalang is in the mush.


พังดอกรักมาอยู่กับวาเลนไทน์ ทับเสลา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายติดตามช้างในป่า พบพังดอกรัก มาอยู่กับพังวาเลนไทน์ และพังทับเสลาในบริเวณเตรียมปล่อย

On November 25, 2022, the foundation field staff Lampang Province tracking elephants in the forest. found Pang Dokrak came to live with Pang Valentine and Pang Tab Salao in the preparation area for releasing.


ช้างออกนอกพื้นที่

เมื่อเวลากลางคืนของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จังหวัดลำปาง ได้เข้าผลักดันช้างบริเวณสปิลเวย์ทุ่งหลวง โดยเจ้าหน้าที่ได้ผลักดันโดยใช้ไฟส่องสว่างเพื่อให้ช้างกลับสู่ป่า

On the night of November 25, 2022, the Foundation's field staff in Lampang province pushed the elephants around the Thung Luang spillway. The staff pushed by using lights to bring the elephants back to the forest.


Friday, November 25, 2022

หน่วยงานประชุมร่วมกับชาวบ้าน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  นายสุทธิพงษ์ แกมทับทิม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช คุณอภิชาติ ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี   ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างบ้านน้ำลาด ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  และต่อเนื่องในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่หมู่บ้านบ้านเหวนางคำ และบ้านซับใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ถึงแนวทางการรับมือและแก้ปัญหาเมื่อพบช้างในพื้นที่และงบประมาณในการสนับสนุนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการผลักดันช้างที่ออกในพื้นที่ของตน 

On November 23, 2022, Mr. Suthiphong Kamtuptim, Director of the 1st Saraburi Conservation Area Management Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Mr. Apichart Sriya, Chief of Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi Province, Foundation field staff of Lopburi Province meeting with community leaders and villagers affected by elephants at Ban Nam Lad, Na Yang Klak Sub-district, Thepsathit District, Chaiyaphum Province. And continued, on November 24, 2022 at Ban Haew Nang Kham Village. and Ban Sub Yai, Wang Thong Sub-district, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province, about how to deal with and solve problems when elephants are found in the area and budget to encourage villagers to participate in pushing out elephants in their area.

23/11/2565 


 

24/11/2565

Thursday, November 24, 2022

พังดุออกนอกพื้นที่

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังงหวัดลำปางได้รับเเจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ว่าพบช้างออกนอกพื้นที่ หลังจากตรวจสอบเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พบว่าเป็นพังดุ

On November 23, 2022, the foundation field staff Lampang Province has been informed by the officer of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary that elephants were found out of the area. After checking it was found that the elephant is Pang Duh.


ซ่อมแซมรั้วแบบพอเพียง

ช่วงบ่ายวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 หลังจากร่วมประชุมแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ จังหวัดลพบุรีหน่วยหนองใหญ่ได้ตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านบ้านน้ำลาด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ โดยได้ช่วยกันซ่อมแซมเสารั้วไฟฟ้าที่ช้างผลักล้มเสียหายเมื่อคืนก่อน

In the afternoon of November 23, 2022, after completing the meeting Foundation field staff Lopburi Province, the Nong Yai unit has inspected sufficiency electric fence on the Ban Nam Lad side, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province, together with Nong Yai Forest Protection Unit by helping to repair the electric fence post that the elephant pushed down the night before.
 

Tuesday, November 22, 2022

ทดลองปล่อย

 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปางได้ติดตามผลการทดลองปล่อยช้างพังวาเลนไทน์ เหนือรั้วไฟฟ้าประมาณ 1 กิโลเมตร

On November 21, 2022, the foundation field staff Lampang Province has followed up on the results of the experiment to release Pang Valentine about 1 kilometer above the electric fence.