Monday, November 21, 2022

พบช้างหน้าด่าน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม พบช้างกลุ่มพังป๋อมแป๋มจำนวนประมาณ 11 ตัว ที่หน้าด่านรั้วไฟฟ้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี 

 

No comments: