Tuesday, November 22, 2022

ติดตามช้าง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีออกติดตามช้างบริเวณคลองน้ำดั้น ในป่าซับลังกา พบกลุ่มช้างพังจารุณีและพังบานเย็นที่มีลูกช้างเล็กในโขลง เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าใกล้ช้างได้หนีหลบซ่อนในป่ารกทึบจึงได้แต่บันทึกเสียงที่ช้างหักกินต้นไม้ไว้ได้


 

No comments: