Wednesday, November 16, 2022

ตัดหญ้าบริเวณรั้วไฟฟ้า

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ตัดหญ้าบริเวณใกล้รั้วไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเสียหายของรั้วไฟฟ้าNo comments: