Thursday, November 17, 2022

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าทับเสลา

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าร่วมกันเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วย 03 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปล่อยลูกช้างทับเสลา
No comments: