Thursday, November 24, 2022

พังดุออกนอกพื้นที่

 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังงหวัดลำปางได้รับเเจ้งจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ว่าพบช้างออกนอกพื้นที่ หลังจากตรวจสอบเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พบว่าเป็นพังดุ


No comments: