Tuesday, November 15, 2022

พบพังดุ บริเวณศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน

วันที่่ 14 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลำปาง ได้ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าบริเวณศูนย์บริการทางหลวงขุนตา โดยได้พบพังดุอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงได้ผลักดันพังดุเข้าป่าลึก
No comments: