Tuesday, November 22, 2022

ลาดตระเวน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยหนองใหญ่ ร่วมกันลาดตะเวนฝั่งต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ จุดที่ช้างมักออกในช่วงนี้ 

No comments: