Monday, November 21, 2022

นายอำเภอลำสนธิเยี่ยมซับลังกา

นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี และคณะเข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ช้างและสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

 

No comments: