Monday, November 21, 2022

กลุ่มพังป๋อมแป๋ม

เช้าวันที่  16 พฤศจิกายน 2565 ช้างกลุ่มพังป๋อมแป๋มยังคงหากินเดินเล่นอยู่แถวหน้าด่านรั้วไฟฟ้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา


 

No comments: