Monday, November 21, 2022

สกัดช้าง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหนองใหญ่ และในวันรุ่งขึ้นได้ออกตรวจความเสียหาย ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ช่วงบ้านน้ำลาด ม. 4 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยจากการติดตามพบว่ารอยช้างกลับลงมาอยู่บริเวณ สระ 2 แล้ว
No comments: