Friday, November 25, 2022

หน่วยงานประชุมร่วมกับชาวบ้าน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช คุณอภิชาติ ศรียา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรี   ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างบ้านน้ำลาด ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  และต่อเนื่องในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่หมู่บ้านบ้านเหวนางคำ และบ้านซับใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ถึงแนวทางการรับมือและแก้ปัญหาเมื่อพบช้างในพื้นที่และงบประมาณในการสนับสนุนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการผลักดันช้างที่ออกในพื้นที่ของตน 

23/11/2565 


 

24/11/2565

No comments: