Friday, July 28, 2017

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

On the Auspicious Occasion of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun Birthday,  Pakdeechompol's Chief District Officer preside over the ceremony "Afforest to Honor". Our field staffs with Water Source Management Station's ranger join to afforest at Tambon Wangthong, Pakdeechompol District, Chaiyaphom Province, on July 28, 2017      
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำ ร่วมกันปลูกต้นไม้ตาม "โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ" เพื่อถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธาน ที่ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560


โครงการประชารัฐ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินSublangka Wildlife Sanctuary, Elephant Reintroduction Foundation, 31st Infantry Regiment King's Guard and students from Bansubplu School join to grow the forest in the project of  "Pracharat Forest for Nation" on July 26, 2017 at Lamsonthi Creek Conservation Station, Sublangka Wildlife Sanctuary. 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ทหารราบ 31 รักษาพระองค์ หน่วยงานข้าราชการต่างๆ และนักเรียนโรงเรียนบ้านซับพลู ร่วมกันปลูกต้นไม้ตาม "โครงการประชารัฐ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำลำสนธิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Thursday, July 27, 2017

พลายโอเลี้ยง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ทำการเปลี่ยนโซ่ให้ช้าง "พลายโอเลี้ยง" ที่ผูกเลี้ยงไว้บริเวณแคมป์ 2 เนื่องจากพบว่า ขาหน้าข้างขวามีแผลเล็กน้อย

Wednesday, July 12, 2017

ติดตามภารกิจโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ

Thai Public Broadcasting Service (TPBS), the producer of Backpack Journalist TV Program arrive Sublankga Wildlife Sanctuary on July 8, 2017. TPBS would like to make a film about perform our field staff's duty on tracking elephants that have released back into the wild and interview people who co-ordinate this project such as Mr.Taweepoke  Angkawanit (DVM), our field staff and Mr.Vasan Khomjinda, Chief of Sublankga Wildlife Sanctuary. The series of film is "Elephant go back home" and will be on air on Thai PBS channel at 13.00-14.00 on July 21,2017.

เช้าวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ผู้ผลิตรายการ Backpack Journalist ได้เข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เพื่อทำการบันทึกภาพการปฎิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาคสนามในการลาดตระเวนติดตามช้างบ้านที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ น.สพ.ทวีโภค  อังควานิช นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ   เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฎิบัติงานในพื้นที่ และนายวสันต์ กล่อมจินดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการบันทึกเทปในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสื่อสารให้ผู้ชมได้เห็นความสำคัญของช้าง ผ่านภารกิจความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และผู้มีจิตศรัทธาในการนำช้างกลับบ้าน โดยเทปชุดนี้ ใช้ชื่อว่า  "ช้างคืนบ้าน"  ในรายการ Backpack Journalist ทางสถานีทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 60 เวลา 13.30 น. - 14.00 น.

Sunday, July 02, 2017

อวดโฉมอีก 1 ตัวชื่อ "บัวขาว"On July 1, 2017, While our field staff had been tracking elephants at KM.6. They saw Pang Baukham and her baby elephant had been walking together at Phaklang Mountain area. The baby elephant is male and expected that his age only a week. We give name for him is "Buaklow" because her mother name is Buakham.

Plai Buaklow is the first baby elephant of Pang Buakham which her age is around 30 years old. He is the fourth baby elephant which born in Sublankga Wildlife Sanctuary for this year (2017) and 21st baby elephant since the foundation had released elephant back into the wild in 2004. It is quite difficult to know who is father of baby elephant because all of them have freedom and become wild elephant not captive elephant anymore. Thus,it is not easy to close up them and keep blood sample or hair for DNA testing. Presently, there are 6 bull elephants in Sublankga follow as Plai Suthus, Plai Suthin, Plai Doremon, Plai Somchai, Plai Chalard and Plai O-lieng.

เช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ออกติดตามช้างฝั่งเขาพังเหยช่วงกิโลเมตรที่ 6 จนกระทั่งเวลาบ่าย 3 โมง ได้พบช้างพังบัวคำเดินอยู่กับลูกช้างบริเวณเขาผากลาง จากการสังเกตุคาดว่า ลูกช้างน่าจะเพิ่งคลอดออกมาได้ประมาณ 1 สัปดาห์ เป็นเพศผู้ จึงตั้งชื่อว่า "บัวขาว"

พลายบัวขาว  เป็นลูกตัวแรกของพังบัวคำ แม่ช้างที่มีอายุประมาณ 30 ปี สำหรับในปี 2560 พลายบัวขาวถือได้ว่าเป็นลูกช้างตัวที่ 4 ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในป่าซับลังกา และเป็นตัวที่ 21 (ตัวเมีย 11 ตัวและ ตัวผู้ 10 ตัว) นับตั้งแต่เริ่มมีการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งการเกิดลูกช้างตามธรรมชาติในลักษณะนี้ เป็นเรื่องที่จะคาดว่า ช้างตัวไหนคือพ่อ เนื่องจากช้างทุกตัวในโครงการได้ปล่อยให้ใช้ชีวิตในป่าอย่างอิสระ จึงทำให้ปัจจุบันพฤติกรรมของช้างเหล่านี้เป็นช้างป่ามากขึ้น มีความระแวดระวัง และไม่เข้าใกล้คนเหมือนแต่ก่อน ดังนั้นการที่จะเข้าใกล้ลูกช้างเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดหรือดึงขน สำหรับการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อเปรียบเทียบหาพ่อจึงกระทำได้ยาก ปัจจุบันในพื้นป่าซับลังกามีช้างตัวผู้ในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหมด 6 ตัว (พลายสุทัศน์ พลายสุทิน พลายโดเรมอน พลายสมชาย พลายฉลาด และพลายโอเลี้ยง)