Thursday, February 29, 2024

ช้างออกรั้วไฟฟ้าปางกระจา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติภาคสนามลพบุรี แคมป์ต้นน้ำ ได้ออกตรวจแนวรั้วไฟปางกะจา บ้านซับชมภู ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ช้างได้เดินหากินตามแนวรั้วในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา โดยยังไม่ออกนอกพื้นที่ และรั้วไฟใช้ได้ปกติ มีจุดที่ช้างได้ล้มต้นไม้พาดสายรั้วไฟฟ้า เจ้าหน้าที่จึงได้ตัดออกเรียบร้อยแล้ว

On February 29, 2024, our Lopburi field staff, Upstream Camp, went out to inspect Pangkraja electric fence, Ban Sap Chomphu, Wang Thong Subdistrict, Phakdee Chumphon District, Chaiyaphum Province. Elephants were wandering around the fence in the protected area. But without leaving the area yet and the electric fence can be used normally. There is a point where an elephant fell a tree onto an electric fence wire the staff have already cut it.


Tuesday, February 27, 2024

พลายฉลาดออกนอกรั้วไฟฟ้า ปางกระจา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี แคมป์ต้นน้ำ ได้ออกตรวจแนวรั้ว ช่วงกลางคืนเขตปางกะจา บ้านซับชมภู อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ และเขตบ้านซับใหญ่ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ พบรอยช้างหักไม้ล้มทับแนวรั้วไฟ แถวบ่อน้ำของหมู่บ้าน โดยไม่พบทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหาย และเจ้าหน้าที่จะเข้าไปสำรวจอีกรอบ คาดว่าช้างยังไม่กลับเข้าแนวรั้ว คาดว่าเป็นพลายฉลาด

On February 27, 2024,our Lopburi field staff , Upstream Camp has inspected the fence lines. During the night, in the Pangkacha area, Ban Sap Chomphu District, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province and Ban Sap Yai District, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province, found tracks of elephants breaking and falling trees onto the fence line at Villager's pond area but no property of the villagers was damaged. Then the staff will survey again. It is believed that the elephant has not yet returned to the fence line. It's expected to be Plai Chalard.

สกัดไฟป่า บ้านโนนสวรรค์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาหน่วยหนองใหญ่ ร่วมกันดับไฟป่า ที่บ้านโนนสวรรค์ ม.7 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ จากบนสันเขาจากป่ายูคาลงไปบรรจบกันกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาด้านล่าง ตอนนี้ไฟป่าได้ดับหมดแล้ว

On February 26, 2024, our Lopburi field staff and the ranger of Sublangka Wildlife Sanctuary, Nong Yai Unit join together to extinguish forest fires at Ban Non Sawan, Village No. 7, Ban Rai Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province, from the top of the ridge from the eucalyptus forest down to meet with the Sublangka Wildlife Sanctuary below. Now the forest fire has been extinguished.
Saturday, February 24, 2024

เฝ้าระวังช้างออกบ้านซับใหญ่

วันที่ 23-24 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ช่วงเวลา 17.30 น. ได้รับแจ้งจากชาวบ้านซับใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ว่ามีรอยช้างลงมาที่ ป่ามะขาม บริเวณติดกับขอบป่า รอบข้างช้างลงมาเหยียบเล่นและได้กลับขึ้นไปอยู่บนเขา วันที่ 14 ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่จะทำการไปเฝ้าระวังต่อเนื่อง

Day 23-24, Elephant Reintroduction Foundation field staff Lopburi Province at 5:30 p.m. was informed by villagers in Sub Yai, Wang Thong Subdistrict, Phakdi Chumphon District, Chaiyaphum Province, that there were elephant tracks coming down to the tamarind garden next to the edge of the forest Around the area, the elephants came down to play and then returned to the mountain. In the evening, the staff will continue to monitor.

ทำแนวกันไฟป่า ขสป ซับลังกา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ.ขสป.นพป.(ต้นน้ำ) และ ชาวบ้านซับใหญ่หมู่ 13 ต.วังทอง.อ.ภักดีชุมพล.จ.ชัยภูมิ. และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าตามแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  แนวตะวันออก-ตะวันตกของ ต้นน้ำ 

On February 24, 2024 our field staff, Sublangka Wildlife Sanctuary (Upstream) and the villagers of Sub Yai Village No. 13, Wang Thong Subdistrict, Phakdee Chumphon District, Chaiyaphum Province and the village headman's assistants worked together to build firebreaks to prevent forest fires along the Sublangka Wildlife Sanctuary, East-West direction of the watershed.

Friday, February 23, 2024

ซ่อมตู้ไฟฟ้า เขตบ้านน้ำลาด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้ออกตรวจแนวรั้วสายไฟบ้านนํ้าลาดและซ่อมแซม ตัดกิ่งไม้ที่ติดใกล้กับสายไฟแนวรั้วไฟฟ้า 

On February 22, 2024, our field staff inspected the electrical wire fence at Ban Nam Lat and repaired it. Cut off branches that are stuck close to the electric fence wires.

ฐานช้างป่าน่ารัก

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติภาคสนามลพบุรี ร่วมกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา และโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ในโครงการสิ่งแวดล้อม โดย มูลนิธิคืนช้างฯ ให้ความรู้ในฐานช้างป่าและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้างป่า และช้างบ้าน 

On February 22, 2024, our Lopburi field staff join the Sublanka Wildlife Sanctuary and Ban Mi Municipal School in the environmental project by the Elephant Reintroduction Foundation Provide knowledge in the wild elephant base and general knowledge about wild elephants and domestic elephants.Thursday, February 22, 2024

เข้าป่าลึก

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ผลักดันช้างกลุ่มพังดอกรัก ได้แก่ พังดอกรัก พังวาเลนไทน์ และลูกสาวพังทับเสลา อีกครั้ง หลังพบว่ากลุ่มช้างได้ใกล้ออกมาชายป่าเเล้ว โดยได้ผลักดันให้ข้ามมายังฝั่งจ.ลำปาง พบว่ามีพังสุพรรษาและลูกชายพังบรรหาร ได้มารวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน เดิมกลุ่มพังดอกรัก อยู่ด้วยกัน 3 ตัว ตอนนี้เพิ่มมาอีก 2 ตัว กลายเป็น 5 ตัวแล้ว

On February 21, 2024, the Foundation's field staff in Lampang Province pushed out  Pang Dok Rak group including Pang Dok Rak, Pang Valentine, and Pang Thap Salao's daughter, again after finding that the group of elephants were already close to coming out of the forest. They were pushed to cross to the Lampang province. It was found that Pang Supansa and his son Pang Banhan have come together as a group. Originally there were 3 elephants, now 2 more have been added, making it 5 elephants.
กวางถูกสุนัขไล่กัด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้บันทึกภาพกวางที่กำลังถูกสุนัขจรจัดที่เข้ามาอาศัยในป่าไล่ ที่สระน้ำบริเวณ กม.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา โดยเจ้าหน้าที่ได้ไล่สุนัขจรจัดที่มีประมาณ 5 ตัวไม่ให้ไล่ตามกัดกวาง

Foundation field staff Lopburi Province recorded images of deer being chased away by stray dogs that came to live in the forest at the pond at km 3, Sublangka Wildlife Sanctuary. The staffs chased away about 5 stray dogs to prevent them from chasing and biting the deer.


 

Tuesday, February 20, 2024

เจ้าหน้าที่กระจายกำลัง เร่งผลักดันช้าง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้เฝ้าระวังช้างออกนอกพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาม เวลา 01:00 น. ของคืนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พบช้างออกนอกพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าผลักดัน พบว่าเป็นช้างกลุ่มพังทีน่า จำนวน 3 ตัวได้แก่ พังทีน่า พังนานา และพังนงนุช 

On February 19, 2024, our Lampang field staff were on the lookout for elephants leaving the area around Mae Yam Reservoir at 1:00 a.m. on the night of February 20, 2024. They found an elephant outside the area and staff rushed in to push it out. It was found that there were 3 elephants : Pang Tina group, namely Pang Tina, Pang Nana, and Pang Nong Nooch.
อีกฟากหนึ่งของป่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เฝ้าระหว่างจุดสกัดแม่สะป๊วด จังหวัดลำพูน ได้ผลักดันช้าง กลุ่มพังดอกรัก  ประกอบด้วยพังดอกรัก พังวาเลนไทน์และพังทับเสลาพังบุญแก้วได้รับบาดเจ็บ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  ช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างฯ ประจำจังหวัดลพบุรี  ได้เจอพังแม่บุญแก้วกับลูก หากินแถว กม.13 พังแม่บุญแก้วได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่อวัยวะเพศและมีหนอนขึ้น บริเวณสีข้างและหางบวมเป็นลูก 

On February 15, 2024, Our field staff Lopburi Province found Mae Boonkaew and her children looking for food near km 13. Mae Boonkaew was injured and had a wound on her genitals and maggots growing. The flanks and tail are swollen.

วางแผนเฝ้าระวัง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนสู่ธรรมชาติ พบช้างกลุ่มใหญ่บริเวณห้วยสองแควลำห้วยแม่ยาว จึงได้เฝ้าระวังเข้าตรวจบริเวณหมู่บ้านแม่ผึ้ง

On February 19, 2024, Our Lampang field staff found a large group of elephants in the area of Huai Song Kwae and Huai Mae Yao. Therefore they were  inspected the area of Mae Phueng village.

กลุ่มโดเรมี

วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างฯ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ไปเก็บกล้อง และรดน้ำต้นไม้ที่ศูนย์การเรียนรู้  ระหว่างทางกลับ จนท.ได้เจอช้างกลุ่มโดเรมี หากินอยู่บริเวณ  กม.8

On February 20, 2024, our field staff Lopburi Province went to collect the camera and watering the plants at the learning center. On the way back the staff met a group of elephants, Pang Doremi living in the area of km. 8.