Friday, September 26, 2008

Many kind of plants grow from elephant 's dungs such as tamarind, wild fig, wild grape, etc. ต้นไม้ที่ขึ้นในแปลงช้างปลูกป่า

Our field staff are tidying beds for cultivating seeds from elephant's dung then data was collected to be an information.

เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีช่วยกันดูแลแปลงช้างปลูกป่า พร้อมทั้งเก็บข้อมูลต้นไม้ที่ขึ้นจากมูลช้างในแต่ละแปลง

Thursday, September 25, 2008

รายการ "ชาวกรุง"

Khun Aranya Chaikam, MC "Chaokrung variety", TTV is interviewing Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary General of the Elephant Reintroduction Foundation and Khun Somphol Chaisiriroj, Director of ARROW about "Elephant Back to The Wild Project" at Nation Tower, 12 Fl, Bangna-Trad on September 25, 2008.
คุณอรัญญา ชัยคาม พิธีกรรายการ "ชาวกรุง" ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TTV ช่อง 1 กำลังสัมภาษณ์คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และคุณสมพล ชัยสิริโรจน์ ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ ARROW บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อเรื่อง "โครงการช่วยช้างกลับบ้าน"ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 12A บางนา-ตราด กม. 4.5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551

Our field staff at Lopburi found some of scratch at Pang Narak 's body, our field staff separated her away from Pang Dao and let her live with Pang Lampang. Pang Narak has denied at first but finally she accept to live with Pang Lampang.

หลังจากที่พบรอยแผลถลอกที่ตัวของพังน่ารักหลายแห่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงช่วยกันแยกพังน่ารักออกจากพังเดือนและพังดาว โดยให้อยู่กับพังลำปางแต่ในที่อยู่กับพังลำปางแรก ๆ พังน่ารักร้องเสีียงดังคาดว่าน่าจะร้องเรียกพังเดือนและพังดาว พังน่ารักร้องเรียกเป็นระยะนานประมาณ 1 ชั่วโมงจึงหยุดและเข้าไปทำความรู้จักกับพังลำปาง

Pang Sawang, Plai Phalang and Plai Sumet enjoy drinking water in Mae Yao Reservior.

พังสว่าง พลายพลัง และพลายสุเมธลงกินน้ำบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

Road to Lampang camp2 was renovated by use conduit to prevent erosion due to the heavy rain.
ได้นำท่อน้ำซีเมนต์มาฝังดินเพื่อทำเป็นทางไหลของน้ำป้องกันการกัดเซาะหน้าดินขณะฝนตก

Back hoe fix over the way to camp2, Lampang too.

รถแม็คโครได้เกลี่ยทางเข้าออกแคมป์ 2 ให้เข้าออกได้สะดวกขึ้น

Mae Yao Reservoir is shallow, The Foundation hired back hoe to dredge sediment in the reservoir near camp2 to get more water, preparing for the next summer.

เนื่องจากน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ยาวมีปริมาณที่ลดลง และพื้นที่บริเวณหน้าแคมป์2 เกิดการตื้นเขิน ทางมูลนิธิฯจึงได้นำรถแม็คโครมาขุดลอกสระน้ำ ตรงบริเวณหน้าแคมป์2 เพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้งาน และก่อนที่รถแม็คโครจะเข้ามาขุดสระ ก็ได้เกลี่ยพื้นที่บริเวณทางเข้าแคมป์ เพื่อให้มีทางเข้าออกได้สะดวกขึ้น

Our field staff ,Lampang camp is preparing the line to make electric fence at Mae Poo Reservoir, where elephants often go out of area.
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จังหวัดลำปาง กำลังช่วยกันทำความสะอาดทางบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปูเพื่อจะทำแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงเพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

Wednesday, September 24, 2008

Pang Narak was scratched by Pang Dao, our field staff expected that Pang Dao had played with Pang Narak . พังน่ารักอยู่กับพังเดือนและพังดาว แต่ด้วยคาดว่าพังดาวจะหวงแม่หรือเล่นกับพังน่ารักซึ่งเป็นน้องแรงไปจนทำให้บริเวณด้านหน้างวงและที่ก้นเป็นรอยโดนขนายของพังดาวจนถลอกเป็นแผลหลายแห่ง

Tuesday, September 23, 2008

On September 21-23, 2008, Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary launched "Natural Study Camp" for students from 5 schools in "Teach Child To Love Forest Project". In this occasion Mr.Thepsit Thanyawanid, Lamsonthi District-chief officer presided over the camp. Many activities were held for children to teach them to care for the forest and wild animals.
เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2551 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาจัดกิจกรรมเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการสอนน้องรักษ์ป่า คือ โรงเรียนบ้านวังทอง โรงเรียนบ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม โรงเรียนบ้านเขารวกและโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา จำนวน 114 คน โดยในการเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติครั้งนี้นายอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (นายเทพสิทธิ์ ธัญญวนิช)ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดค่ายศึกษาธรรมชาติ วันที่ 21 กันยายน 2551 นักเรียนที่เข้าศึกษาธรรมชาติได้ร่วมกิจกรรมฐานศึกษาธรรมชาติในพื้นที่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ในช่วงค่ำมีการนำเสนอความรู้ที่ได้รับในช่วงกลางวัน วันที่ 22 กันยายน 2551 นักเรียนได้เข้าศึกษาธรรมชาติในพื้นที่จริง คือป่าซับลังกาและได้เข้าศึกษาช้างจากช้างตัวจริง โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน และได้เข้าศึกษาโครงการช้างปลูกป่าของทางมูลนิธิที่ได้จัดทำไว้บริเวณกิโลเมตรที่ 10 วันที่ 23 กันยายน 2551 นักเรียนได้ช่วยกันสร้างภาพจากวัสดุธรรมชาติเป็นภาพ"ป่าซับลังกาที่ฉันรัก" และรับใบประกาศนียบัตรเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติสืบไป

Tamarind trees completely grow from elephant's dung in Doi Pha Maung Forest.

ต้นมะขามที่งอกมาจากมูลช้าง บริเวณป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปาง

On September 20, 2008, Mor Taweepoke Angkwanit, Advisor Veterinarian of Foundation came to check up our new elephants, Pang Kampeang Pang Kamsean and Seedor Boonchu.

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช ได้เข้าไปตรวจสุขภาพช้างที่เข้ามาใหม่ คือพังคำแพง พังคำแสน และสีดอบุญชู

Mae Yao Reservior after raining, camp2, Lampang.

บรรยากาศหลังฝนตกบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว แคมป์ 2 จังหวัดลำปาง

Thursday, September 18, 2008

Pang Thongkam, one of our elephants in Sublangka, Lopburi. พังทองคำ
Pang Pornthita who look after young elephants in Sublangka Forest. พังพรชิตา พี่สาวที่คอยดูแลน้อง ๆ ในป่าซับลังกา
Pang Jarunee , a young female elephant is growing up in Sublangka Wildlife Sanctuary. พังจารุณี ช้างที่กำลังโตเป็นสาวใช้้ชีวิตอยู่ในป่าซับลังกา

Pang Pansa's eye gets well now , our field staff let her group with other elephants in electric fence project 2 again. ในขณะนี้ตาของพังพรรษาก็หายเป็นปกติแล้วและก็สามารถรวมกลุ่มอยุ่กับพังพรรษา พังเพชรา พลายบริบูรณ์ และสีดอภาธร ภายในรั้วไฟฟ้าโครงการ 2

Seedor Boonchu has arrived in Doi Pha Maung Forest, he is happy with a lot of food in the forest.

หลังจากที่สีดอบุญชูเข้ามาอยู่ป่าดอยผาเมือง ก็เดินกินอาหารอย่างร่าเริง และมีความสุข

Pang Gonthong and Pang Saithong live nearby Mae Yao Creek.

พังก้อนทอง และพังสายทอง เดินหากินอยู่บริเวณลำห้วยแม่ยาว

Pang Kamsaen is greeting Seedor Boonchu.

พังคำแสนทักทายสีดอบุญชู

Three new elephants : Pang Kamsaen Pang Kampeang and Seedor Boonchu survey new area and have some water in Mae Yao Reservoir.

พังคำแสน พังคำแพง และสีดอบุญชู ลงมากินน้ำบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำแม่ยาว ซึ่งในขณะนี้น้ำยังแห้งอยู่

Plai Sumet, Pang Sawang and Plai Phalang, 3 elephants are happy in the electric fence project1.

พลายสุเมธ พังสว่าง และพลายพลังในรั้วไฟฟ้าโครงการ 1

Tuesday, September 16, 2008

Wild fowls in Sublangka Wildlife Sanctuary were taken by our field staff. ไก่ป่าออกมากินอาหารอย่างมีความสุขในป่าซับลังกา

Pang Narak' s Video Clip

Pang Narak is having her food with happiness in the forest.

พังน่ารักกำลังกินหญ้าอย่างมีความสุข

Friday, September 12, 2008

Our field staff check up 3 elephants body and microship, then Khun Chonsaporn give a check to Khun Thing Intarsamran, elephants owner . หลังจากที่ช้างเดินทางมาถึงแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจเช็คสภาพร่างกาย และตรวจรหัสไมโครชิพว่าถูกต้องตรงตามตั๋วรูปพรรณ จากนั้นจึงทำการมอบเช็คค่าช้างให้กับคุณทิง อินทร์สำราญ เจ้าของช้าง

Pang Kampang, a 40-year-old female elephant.

พังคำแพง อายุ 40 ปี

Seedor Boonchu, a 8-year-old male elephant.

สีดอบุญชู อายุ 8 ปี

Pang Kamsean, a 45-year-old female elephant. พังคำแสน อายุ 45 ปี

Our 3 new elephants from Surin Province arrive in Camp2, Lampang at 14.00 PM.

ในวันนี้ทางมูลนิธิฯ รับช้างตัวใหม่เข้าสู่โครงการจำนวน 3 ตัว ซึ่งเป็นช้างที่มาจากจังหวัดสุรินทร์ โดยเดินทางมาถึงแคมป์ 2 จังหวัดลำปางในเวลาประมาณ 14.00 น.

Saradee Company's staff interviews Khun Sivaporn Dardarananda, Secretary General of the Elephant Reintroduction Foundation to make the documentary about our elephants and "Elephant Back to The Wild Project". It is on air in "Ruang Jing Phan Joo", Channel 7 on Thursday, September 18, 2008.
คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ให้สัมภาษณ์รายการสารคดี "เรื่องจริงผ่านจอ"เกี่ยวกับเรื่องช้างและโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนนี้ ทางช่อง7
Vehicles can not pass through Sublangka Wildlife Sanctuary gateway because of high level of water in the dike. ด้วยฝนตกลงมาปริมาณมากทำให้น้ำบริเวณฝายน้ำล้นที่ด้านหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกามีน้ำเป็นจำนวนมากจนทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้
The meeting get a group photo at Sublangka Willife Sanctuary. ทีมงานผู้เข้าร่วมประชุมก่อสร้างรั้วไฟฟ้าป้องกันช้าง
After the meeting, RCR's staff demonstrates to the party about electric fence's proceeding. หลังจากจบการประชุมร่วมกัน ผู้ร่วมประชุมได้เข้าดูพื้นที่ก่อสร้างรั้วไฟฟ้าและทางบริษัทอาร์ ซี อาร์ จำกัด ได้สาธิตและอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินของรั้วไฟฟ้าให้กับทีมงานได้รับฟัง
EGAT 's staff , Head of Sublangka Wildlife Sanctuary, RCR Co.th, and The Foundation Staff discuss about the electric fence progress at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi . เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,บริษัทอาร์ ซี อาร์ จำกัด,หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ได้ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานก่อสร้างรั้วไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม 2551

Thursday, September 11, 2008

Visitors visit a group of elephants which is rehabilitating in the electric fence project2.
กลุ่มพังซาร่า พังพรรษา พังเพชรา สีดอภาธร และพลายบริบูรณ์ ที่ปรับพฤติกรรมอยู่ในรั้วไฟฟ้าโครงการ 2
Mr.Roberts is studying our self-sufficiency electric fence style.
คุณ John กำลังศึกษาวิธีการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในการทำรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง
Mr. John Roberts, a group of The Golden Triangle Asian Elephant Foundation and Khun Prasob Thipprasert, a Special Pachyderm Advisor of our foundation visit The Elephant Reintroduction Foundation at Lampang Camp.
คุณ John Roberts และคณะจาก The Golden Triangle Asian Elephant Foundation พร้อมด้วย คุณประสพ ทิพย์ประเสริฐ ได้เข้าเยี่ยมโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ จังหวัดลำปาง โดยได้เยี่ยมชมแคมป์ 1 บริเวณ โรงพยาบาลช้าง พลับพลาพระราชพิธีปล่อยช้าง ลานพิธีบริจาคช้าง และสุสานช้าง จากนั้นก็เดินทางสู่แคมป์ 2 เพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ทั้งโครงการ 1 และโครงการ 2 และช้างที่ทางมูลนิธิฯ กำลังปรับพฤติกรรมอยู่ภายในบริเวณรั้วไฟฟ้า