Saturday, April 29, 2023

พังเปิ้ลพังป๋อมแป๋ม ออกมาเที่ยว

 วันที่ 29 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี ได้ยินเสียงช้างร้องบริเวณหน้าด่านบริเวณลานพลับพลา ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ช่วง 08 :45 น. พบพังเปิ้ลและป๋อมแป๋ม  ออกมาเดินเล่น บริเวณหน้าด่าน

On April 29, 2023,LLopburi field staff hear the sound of elephants singing in front of the checkpoint at the pavilion courtyard at Sublangka Wildlife Sanctuary. Around 8:45 a.m. found Pang Ple ang Pang Pompam came out for a walk. area in front of the checkpoint.

 


Friday, April 28, 2023

เกือบออกจากป่า

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ติดตามช้างกลุ่มพังดอกรัก โดยในกลุ่มช้างมีสมาชิกได้แก่ พังดอกรัก พังวาเลนไทน์ และพังทับเสลา โดยติดตามจากพิกัดปลอกคอ GPS ของพังวาเลนไทน์ พบกลุ่มช้างในเขต จังหวัดลำพูน หลังพบแล้วเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ผลักดันช้างเข้าสู่ป่าลึก เพื่อป้อกันการออกนอกพื้นที่ของช้าง

On April 25, 2023, the foundation field staff follow Pang Dok Rak's group. In the group of elephants, the members are Pang Dok Rak, Pang Valentine and Pang Thap Salao. by tracking from Pang Valentine's GPS collar coordinates found a group of elephants in Lamphun province. After finding it, the field staff pushed the elephant into the deep forest to prevent elephants from leaving the area.Thursday, April 27, 2023

ช้างออกบ้านน้ำลาด

 วันที่ 27 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี ประจำจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ชุดแคมป์หนองใหญ่ได้รับแจ้งว่าช้างออกนอกพื้นที่ ช่วงดึกของคืนวันที่ 26 เมษายน 2566 บริเวณบ้านเทพนา จึงขอกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่จากแคมป์ต้นน้ำ และได้จุดลุกบอลตามจุดต่างๆตามแนวขอบไร่ของชาวบ้านและนอนเฝ้าระวังจนเช้า ช้างได้กลับเข้ารั้วไฟฟ้าไม่มีของชาวบ้านเสียหาย .จ.น.ท.มคช. ได้ออกตรวจไปจนถึงบ้านน้ำลาดจ.น.ท.มคช. 6 นาย ได้ถอนกำลังเมื่อเวลาช่วงเช้า

On April 27, 2023, Foundation staff at Lopburi Province ( Nong Yai camp) were informed that the elephants were out of the area. Late on the night of April 26, 2023, in the area of Ban Thepana. Therefore requesting reinforcements from the upstream camp. and ignited the ball at various points along the edge of the villagers' farms and slept and watched until morning. The elephants returned to the electric fence, none of the villagers were damaged. Then 6 staffs withdrew at dawn.


Monday, April 24, 2023

พลายสุเมธ ตกมัน

 วันที่ 24 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ติดตามสังเกตพลายสุเมธ พบว่าพลายสุเมธมีอาการตกมัน โดยน้ำมันเริ่มไหลใกล้เข้าปากเเล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  โดยปกติอาการช้างตกมันจะเกิดขึ้น เมื่อช้างมีสภาพความพร้อมของร่างกายที่สมบูรณ์

On April 24, 2023, the Foundation's field staff, Lampang Province, followed and observed Plai Sumeth. It was found that Plai Sumeth had an musth condition with the oil starting to flow close to the mouth. Therefore, the staffs have closely monitored. Normally, the musth will occur when an elephant has a state of complete body readiness.

(ความรู้เรื่องอาการตกมันของช้าง)


อาหารเสริมสีดออดุลย์และพลายสุเมธ

 วันที่ 22 เมษายน 2566 มูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ให้อาหารเสริมได้แแก่ หญ้าก้อน และ ต้นกล้วย แก่สีดออดุลย์และพลายสุเมธ ช้างผูกเลี้ยงประจำแคมป์ 2 แม่ยาว บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

On April 22, 2023, the Lampang Provincial Foundation provided supplementary food, such as dried grass  and banana trees, to Sidor Adul and Plai Sumeth. Elephants are tied at Camp 2, Mae Yao, near the Mae Yao Reservoir.สีดออุลย์

พลายสุเมธ

รดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง 2566

วันที่ 21 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่า ดอยผาเมือง เข้ารดน้ำดำหัวผู้นำชุมชน บริเวณเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เนื่องในโอกาศวันสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง ตามความเชื่อของชาวภาคเหนือ

On April 21, 2023, Foundation field staff together with the Doi Pha Muang Forest Protection Unit, poured water on the heads of community leaders in the area of Doi Pha Mueang Wildlife Sanctuary on the occasion of Songkran or new year according to the beliefs of the northern people.


หญ้าเสริมสำหรับช้าง

 วันที่ 19 เมษายน 2566 มูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้จัดซื้อหญ้าเป็นอาหารเสริม สำหรับช้างผูกเลี้ยงประจำแคมป์ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อนเเล้ว อาหารหายากขึ้น

 On April 19, 2023, the Lampang Foundation purchased grass as a food supplement for the elephants tied at the camp. Due to entering the summer food is scarce.


Thursday, April 20, 2023

เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่

วันที่ 20 เมษายน 2566  เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯประจำภาคสนามลพบุรีและ พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน ได้ออกตรวจพื้นที่แนวรั้วไฟระหว่างบ้านหนองใหญ่ และ บ้านน้ำลาดพบมีรอยลวดขาด และ ช่วงก่อนถึงช่องเสือและรั้วไฟฟ้า สุดบ้านน้ำลาด รั้วไฟฟ้าเกิดความเสียหายและอยู่ระหว่างรอดำเนินการซ่อมแซม 

On April 20, 2023, the Foundation staffin the Lopburi Province and Pol.Maj.Gen. Chookiat Pradipasen inspected the electric fence area between Ban Nong Yai and Ban Nam Lad, found that there was a broken wire, and before reaching Chong Suea and the electric fence. Ban Nam Lat The electric fence is damaged and pending repairs.Tuesday, April 18, 2023

ร่วมงานผ้าป่าและแข่งขันกีฬา

 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ่าป่าและร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสำพันธ์

On April 13, 2023, the foundation field staff participated in forest excursions and sports competitions to build friendships.

โดเรมีและลูกน้อยออกหากิน

วันที่ 18 เมษายน 2566  เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างฯภาคสนามประจำจังหวัดลพบุรี ได้ออกสำรวจและลาดตระเวนผลักดันเฝ้าระวังช้าง  ระหว่างทาง พบกับกลุ่มโดเรมี ประมาณ 7 ตัว หากินอยู่บริเวณ กิโลเมตร ที่ 8 

On April 18, 2023, the Foundation staff  in Lopburi Province has  patrolled and pushed to keep an eye on elephants. Along the way, they met a group of Pang Doremi (around 7 elephants) living in the 8th kilometer area.


                                 

                                 


Monday, April 10, 2023

คลายร้อน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ พบพังดอกรักพาพังทับเสลาลงมากินน้ำคลายความร้อนที่สระน้ำบริเวณแคมป์ 1 แม่ปอน โดยในบริเวณนั้นมีพังน้ำว้าอาศัยอยู่ด้วย 

On April 8, 2023,  Pang Dok Rak was found taking Pang Thap Sela down to drink water to relieve the heat at a pond1 in Camp 1, Mae Pon, where Pang Nam Wa lives in that area too.
กลุ่มแม่ดอกขาวออกหากิน

 วันที่ 10 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ระหว่างปฎิบัติภารกิจเช็คแนวรั้วไฟฟ้า ได้พบกับกลุ่มแม่ดอกขาวและพังเปิ้ลที่กำลังออกหากินไปทางฝั่งปางชะม้อย 

On April 10, 2023, Foundation staff of Lopburi Province  met with a group of Pang Dokkaw and Pang Plae who were living on the side of Pang Chamoi area.
Sunday, April 09, 2023

เช็คแนวรั้ว กม. 12- 14

วันที่ 9 เมษายน 2566  เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จำนวน 6 นาย เข้าสำรวจแนวรั้วไฟฟ้าซึ่งมีไฟรั่วลงกราวน์ บริเวณ กิโลเมตรที่ 12-14 ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการแก้ไขและซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว

On April 9, 2023, the Foundation's field staff  of Lopburi Province, a  total of 6 officers  inspect the electric fence line where there was a ground leak at kilometer 12-14, a distance of 2 kilometers.


Friday, April 07, 2023

ประชาสัมพันธ์มวลชน

วันที่ 7 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา หน่วยหนองใหญ่ เข้าพบชาวบ้านและผู้นำชุมชน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และบ้านน้ำลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนางยางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องช้าง การอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างช้างป่ากับชาวบ้านในระแวกใกล้พื้นที่รอยต่อพื้นป่า  และช่องทางการติดต่อแจ้งข่าวประสานกันระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ 

On April 7, 2023, The Foundation staff  of Lopburi Province together with the rangers of Sublangka Wildlife Sanctuary Nong Yai Unit Meet with villagers and community leaders Ban Non Sawan, Moo 7, Ban Rai Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province and Ban Nam Lat, Village No. 4, Nang Yang Klak Subdistrict, Thep Sathit District, Chaiyaphum Province to publicize knowledge of elephants coexistence and communication channels for coordinating news between villagers and officials.

Thursday, April 06, 2023

เปลี่ยนรั้วเสาพอเพียง

 วันที่ 6 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ภาคสนามลพบุรี ร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าต้นน้ำ ได้ตัดหญ้ารั้วไฟฟ้าและเปลี่ยนเสาที่หักเนื่องจากกลุ่มพังจารุณีได้เข้ามาเหยียบ ทางทิศฝั่งทางปางกระจา 

On April 6, 2023, our field staff at Lopburi Province  with the upstream forest protection unit have mowed the electric fence and replaced poles that was broken because Pang Jarunee's group had stepped on them at the side of Pang Kracha area.