Tuesday, December 28, 2010

Khun Chonsaporn Aphiwongngam, Coordinator of Chiang Mai and Lampang office presents a gift basket to Khun Worawit Rotjanapitoon Director of National Elephant Institute and Khun Pajon Jomtan, Director of Wildlife Conservation Department 13th (Lampang). คุณชลษพร อภิวงค์งาม เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับทางนายวรวิทย์ โรจนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ และนายผจญ จอมทัน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ลำปาง
Elephants at Sublangka Wildlife Sanctuary come to drink some water in Lamsonthi Creek. พังหัวดี พลายฉลาด พังน้องเมย์และพังดอกขาว ลงกินน้ำในลำสนธิ
Posted by Picasa
Pang Buathong lives in the forest at the end of her life with happiness. ถึงอายุจะมากแล้วแต่พังบัวทองก็ยังคงใช้ชีวิตในธรรมชาติได้อย่างมีความสุข

Monday, December 27, 2010

Happy New Year to Dean of Veterinary Medicine, CMU

Khun Chonsaporn Aphiwongngam, Coordinator of Chiang Mai and Lampang office and Assist. Prof. Chatchote Thitaram DVM, consulting veterinarian of the Foundation present a gift basket to Associate Professor Lertrak Srikitkan , Dean of veterinary medicine, Chiang Mai University. คุณชลษพร อภิวงค์งาม และ ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2554 ให้กับ รศ.น.สพ.ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Friday, December 24, 2010

Our young elephants in Sublangka Wildlife Sanctuary, Plai Chalard and Pang Nong May are playing together with happiness. พลายฉลาดและพังน้องเมย์กำลังหยอกล้อกันอย่างมีความสุข

Thursday, December 23, 2010

Pang Teena gains weight after living in Doi Phamaung forest for a while. พังทีน่า หลังจากที่เข้าโครงการมาก็มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นมาก
Seedor Boonchu comes to drink some water in Mae Yao Reservoir. สีดอบุญชู ลงมากินน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ยาว

Monday, December 20, 2010

Elephant Semen By Mor Taweepoke

Elephant semen

How important?

In the past, all the bulls worked in logging camp and they live with the cow around 3 months a year in summer time as holiday that we called “ khao pang ram” and they have chance to get the calves. Recently, most of bull were live separately and work all year in logging and tourist camps which they never get chance to mate with the cow. Only few bulls are available to breed with the cow, causes health status, behavior, semen quality and the mahout concern, this indicate the limitation for elephant breeding.

One of important thing is the semen quality; from our survey found that more than 50% of male elephant semen is low quality. In addition, most of them lost of mating behavior and sometimes hurt the cow when they get too close.

To solve the semen quality problem, the semen collection and evaluation by manual manipulation are available.

Preparation

First, select bull who perform the good character, good habit and puberty.

Second, train the bull for semen collection.

Third, prepare the place where is quiet, clean, strong stable and water supply.

The semen evaluation

Considerable;

Volume, % Motility, urine contamination, foreign material, consistency, density, color, pH, dead-alive and concentration.

Result of semen quality test of 3 elephants

1- Elephant name Plai Patt, BCS 2, 50 yr.

Interpretation: poor semen quality causes old age and death sperm accumulation.

2- Elephant name Sido Somneuk, BCS 3(almost be musth) , 38 yr

Interpretation: good semen quality and can be the good bull, need to be train about the mating.

3- Elephant name Plai Sumeth, BCS 2.5, 14 yr

Interpretation: poor semen quality causes death sperm accumulation and too young.

Our bull elephant (Plai Chompol) in Sublangka Wildlife Sanctuary. พลายชุมพล
Plai Suthas and Plai Sutin are playing together in Sublangka Wildlife Sanctuary. พลายสุทัศน์และพลายสุทินกำลังหยอกล้อเล่นกันอย่างมีความสุข

Friday, December 17, 2010

Mor Taweepoke, consulting veterinarian of The Foundation checks up our 2 new elephants (Pang Nong Mai and Pang Buathong). สัตวแพทย์ได้เข้าตรวจสุขภาพช้าง 2 ตัวที่มูลนิธิฯ ได้นำมาเข้าร่วมโครงการ คือ พังน้องใหม่และพังบัวทอง
From tracking elephants at Sublangka Wildlife Sanctuary, our field staffs (Mr.Supphachai, Mr.Pitak, Mr.Ampol) found some signs of pregnancy of an elephant (Pang Mea Boonkeaw).Therefore The foundation invites Mor Taweepoke to check elephant's hormone by collecting her blood every month for 4 month.
จากการติดตามพฤติกรรมช้างของเจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรี(นายศุภชัย คีรีศรีสกุล นายพิทักษ์ เจริญอุดมสวัสดิ์และนายอำพล เลิศดวงรัตนา) พบว่าพังแม่บุญแก้วแสดงอาการคล้ายกับมีการตั้งท้อง วันนี้นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช สัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติพร้อมด้วยนางสาวบัวบาน จีระ และนางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง เข้าเก็บเลือดของพังแม่บุญแก้วส่งตรวจเพื่อดูปริมาณฮอร์โมนของช้างว่าจะตั้งท้องหรือไม่ โดยการเก็บเลือดส่งตรวจต้องทำเดือนละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 4 เดือน จึงจะสรุปผลได้อย่างชัดเจนว่าช้างตั้งท้องหรือไม่

Wednesday, December 15, 2010

Veterinarians from Elephant Hospital: Mor Taweepoke Angkawanich our consulting veterinarian, Mor Sitthidej Mahawangsakul, Mor Phetthisak Sombatphuthon, Mor Wareerat Kittimanapan, Mor Bitikan Bampenphon, Miss Buaban Jira come to take some elephant's seminal (Plai Phat, Plai Somnuk and Plai Sumet) to check efficiency of seminal to choose the best one. วันนี้ทางคณะสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้าง ประกอบด้วย 1.นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช 2.นายสัตวแพทย์สิทธิเดช มหาวังสากุล 3.นายสัตวแพทย์เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร 4.สัตวแพทย์หญิงวารีรัตน์ กิตติมานะพันธ์ 5.สัตวแพทย์หญิงปิติกาญจน์ บำเพีญผล 6.นางสาวบัวบาน จิระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯคืนช้างสู่ธรรมชาติ ทำการรีดน้ำเชื้อของพลายพัทธ์ พลายสมนึก และพลายสุเมธ เพื่อตรวจดูประสิทธิภาพของน้ำเชื่อเพื่อนำมาเป็นพ่อพันธุ์ในโครงการผสมพันธุ์ช้าง

Tuesday, December 14, 2010

Wild boars come from deep forest to find some food in the field at Sublangka Wildlife Sanctuary. หมูป่าในซับลังกาออกมาอวดโฉม
Our field staff are building a pen to control a bull elephant when the staff takes elephant 's seminal fluid. เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันทำคอกกั้นช้างสำหรับการรีดน้ำเชื้อช้างในวันที่ 15 ธันวาคม 2553

Wednesday, December 08, 2010

Khun Ruttanaporn Seeying, Accountant of Elephant Reintroduction Foundation present cheques to elephant's owner to buy 2 elephants to join our project at Sublangka Wildlife Sanctuary.
คุณรัตนาภรณ์ สียิ่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ่ายเช็คเพื่อการจัดซื้อช้างจำนวน 2 ตัว เพื่อนำเข้าร่วมโครงการเพิ่มช้าง สร้างป่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ สำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จ.ลพบุรี

Tuesday, December 07, 2010

Tong Premjitr

Published with Blogger-droid v1.6.5

Phung Jutamart

Published with Blogger-droid v1.6.5

Ruttanaporn

Published with Blogger-droid v1.6.5

Apple Sutthinee

Published with Blogger-droid v1.6.5

Khun Premjith Hemmawath, Manager of Elephant Reintroduction Foundation goes to Satuk, Burirum Province to find an elephant to join our project on December 2, 2010.
คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ติดต่อหาช้างที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ "เพิ่มช้างสร้างป่า" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553
Next day, Khun Premjith finds more elephants at Nadoon, Mahasarakam Province and contacts with elephant's owner.
วันต่อมาคุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ติดต่อหาช้างที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำช้างมาเข้าโครงการ "เพิ่มช้าง สร้างป่า" เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553

Sunday, December 05, 2010

Khun Chonsaporn Apiwongngam, Coordinator of Chiang Mai-Lampang Office and her staff in Lampang bless for H.M. King Bhumibol Adulyadej on December 5, 2010.
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติลำปาง ร่วมกันถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553

Saturday, December 04, 2010

Seedor Boonchu is fat.

สีดอบุญชูมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์มาก

Pang Tukta and Pang Dongdao, 2 elephants at Lampang Camp come to have some water at Mae Yao Creek.

พังตุ๊กตา และพังดวงดาว ลงมากินน้ำในลำห้วยแม่ยาว

Pang Tina hides in a brush when she saws field staffs. พังทีน่า แอบซุ่มตัวอยู่ในพุ่มไม้หลบเจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามช้างในป่า

Seedor Sombat is digging a hole to get some fresh water. สีดอสมบัติ ขุดกินน้ำซับที่อยู่ใกล้ๆ ลำห้วยแม่ยาว

Wednesday, December 01, 2010

Kukai Kindergarten

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง และการอนุรักษ์ช้างและป่าแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ซึ่งเป็นเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับช้างเป็นพิเศษ ตามนโยบายของโรงเรียนที่จะจัดหาแหล่งข้อมูลให้กับเด็กๆ