Tuesday, January 23, 2024

จุดสกัดแม่ผึ้ง

 วันที่19 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองได้ซ่อมแซม และสร้างจุดสกัดช้างแม่ผึ้งที่ทรุดโทรมNo comments: