Thursday, September 07, 2023

สำรวจพื้นที่ป่าไม้ ฝั่งทิศตะวันตก

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง สำรวจพื้นที่ป่าไม้ฝั่งทิศตะวันตกของลำห้วยแม่ปอน


No comments: