Thursday, September 07, 2023

โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (โครงการทำฝายชะลอน้ำ)

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ผู้นำชุมชม และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการ เยาวชนพิทักษ์สิ่งเเวดล้อม (สร้างฝายแม้วชะลอน้ำ) 

No comments: