Tuesday, October 05, 2021

มอบน้ำดื่ม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 คุณสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ - ลำปาง เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบน้ำดื่มให้กับหมู่บ้านแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
No comments: