Tuesday, October 05, 2021

พบพังสว่าง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง พบพังสว่างหากินอยู่ลำพังตัวเดียวบริเวณห้วยป่ายาบ ในพื้นที่ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

No comments: