Monday, September 27, 2021

พบพลายตะวัน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ประจำแคมป์ 1 (แม่ปอน) พบพลายตะวันหากินอยู่ลำพังตัวเดียวบริเวณลำห้วยแม่ปอน

No comments: